Sklady a Distribučné centrá

Sklady a Distribučné centrá

Zhodnoťte vo vašom sklade a distribučnom centre potreby filtrácie vzduchu. Zabezpečte hladký dodávateľský reťazec a čistý prúd vzduchu na ochranu obalov a ľudí, ktorí s nimi manipulujú.

Vyváženie ekonomických a environmentálnych dopadov skladovania a distribúcie pomocou riešení na kontrolu kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch (IAQ) od spoločnosti Camfil pomôže pred znečistením a poškodením chrániť zdravie a bezpečnosť hodnotných predmetov a vašich zamestnancov. Výsledky sa prejavia rýchlo.

Vplyv znečistenia v skladoch a logistických centrách

Sklady skladujú viac ako len tovar. V logistických centrách sa bežne vyskytuje aj prach, nečistoty a iné škodlivé častice. Sklady umiestnené v husto osídlených oblastiach sú zdrojom mnohých znečisťujúcich látok, a to aj vďaka zvýšenej premávke nákladných vozidiel. Výskum ukazuje, že tuhé častice produkované dieselovými motormi sú jedným z najpravdepodobnejších faktorov rozvoja rakoviny pľúc.

Okrem nákladnej dopravy, prach vzniká aj pri manipulácia s tovarom, pri práci triediacich strojov, z vonka z ulice, z vonkajšieho znečistenia ovzdušia a z peľu z rastlín. Baktérie, prach, vírusy a škodlivé častice vo vzduchu môžu spôsobiť svrbenie očí, bolesti hlavy, upchatý nos, čo vedie k astme a poškodeniu dýchacích ciest.

Kvalita vnútorného vzduchu ovplyvňuje ľudí aj produkty

Nízka kvalita vzduchu môže ovplyvniť aj kvalitu tovaru na sklade. Pri dennodennom prenášaní položiek/výrobkov sa uvoľňuje prach, ktorý sa nich následne usadzuje. Výsledkom toho, môže byť riziko poškodenia pri ďalšom spracovaní a dokonca aj zníženie efektívnosti výroby.

Čističky vzduchu od spoločnosti Camfil sú pre sklady a logistické centrá benefitom

CamCleaner™ je skupina patentovaných čističiek vzduchu s najúčinnejšími HEPA filtrami na trhu. Pracujú popri existujúcich ventilačných systémoch a vďaka účinnému odstraňovania prachu a škodlivých nečistôt poskytujú nižšie náklady na energiu, efektívnejšiu výrobu a zdravšie pracovné prostredie. Výhody použitia našich čističiek vzduchu:

 • Čistejšie prostredie produktu s kratšími prestojmi
 • Nižšie náklady na čistenie
 • Nízke náklady na energiu a na údržbu
 • Znížený negatívny dopad na životné prostredie
 • Zdravší zamestnanci
 • Rovnomerné rozloženie teploty v miestnostiach s vysokými stropmi
 • Eliminácia väčšiny nečistôt vo vzduchu, napr. tabakový dym, výpary, stavebný prach, častice všetkých veľkostí až po ultrajemné častice PM2.5 a PM1

Kde môžete použiť čističky vzduchu od spoločnosti Camfil?

 • V skladoch
 • V distribučných centrách
 • V nákladných termináloch
 • V ďalších