Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

Portfólio produktov od spoločnosti Camfil pre citlivé procesy vám pomôže chrániť značku a integritu výrobku. Vďaka vyššej kvalite vzduchu môžete predĺžiť jednak skladovateľnosť produktov ako aj zabezpečiť lepšiu skúsenosť vašim spotrebiteľom.

V súčasnosti požadujú spotrebitelia viac nápojov vo fľašiach. Ľudia so zdravým životným štýlom vyhľadávajú produkty, ktoré podporujú ich zdravie. Nápojový priemysel je samozrejme z určitých dôvodov regulovaný. Vzhľadom na ochranu verejného zdravia sa musia zariadenia na plnenie fliaš a majitelia značiek vo výrobe vyhýbať riziku možnej kontaminácie.

Certifikované filtračné systémy pre aseptické spracovanie

Pri aseptických procesoch spracovania a balenia sa sterilný produkt balí do sterilných nádob a následne sa v prostredí bez mikroorganizmov uzavrie sterilizovaným uzáverom. Bez ohľadu na to, či ide o plnenie vody, džúsov alebo energetických nápojov, jedná sa o citlivý aseptický proces a prostredie s vysokou vlhkosťou.

Všetky plniace linky musia spĺňať počas procesu formovania, prepravy, plnenia a uzatvárania požiadavky v triede ISO 5. Na fľaši sa nesmú nachádzať žiadne baktérie. Dizajn HEPA filtrácie musí zabezpečiť, aby prepravná linka chránila produkt pred možnými nečistotami.

Vďaka vhodnej filtrácii vzduchu môžete:

  • Znížiť riziko mikrobiálnej kontaminácie.
  • Udržať chuť a kvalitu hotového výrobku.
  • Chrániť spotrebiteľov a zamestnancov, procesy, výrobky a značku.
  • Dodržiavať celosvetové normy bezpečnosti potravín a nápojov.

Dýchať v zariadeniach potravinárskeho priemyslu je jednoduché

Vonkajší vzduch môže obsahovať od 200 do 1500 baktérií na meter kubický. Taktiež vetrací systém 10 000 m3 / h dokáže prenášať 2 až 15 miliónov baktérií za hodinu! Toto všetko môže vážne kontaminovať vaše výrobné procesy.

V prípade ohrozenia verejného zdravia môžu národné agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín odporučiť orgánom presadzovať opatrenia zdravotnej politiky. K spomínaným opatreniam patrí stiahnutie a zničenie surovín či výrobkov, ako aj dočasné zatvorenie zanedbaného podniku.

Vďaka sortimentu filtrov ProSafe môžete udržiavať bezpečnosť vašich potravín.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vám Camfil pomôže dodržať zdravotné a bezpečnostné predpisy. Naše špičkové produkty spĺňajú všetky príslušné normy a dokonca prevyšujú jedinečné požiadavky klientov. V okolí plniacich liniek zabezpečujú vynikajúce prostredie, čo samozrejme prispieva k vyššej účinnosti procesu.

Náš sortiment filtrov ProSafe ponúka kompletné riešenie pre potravinársky priemysel na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti potravín, boj proti mikrobiálnej kontaminácii a zvýšenie bezpečnosti procesu.

Záruka ProSafe filtrov:

  • Neobsahuje bisfenol A, ftaláty a formaldehydy
  • Chemicky odolný voči dezinfekčným prostriedkom a čistiacim procesom
  • Je v súlade s ISO 846
  • Je v súlade s nemeckou hygienickou normou VDI 6022
  • Je v súlade s nariadením EÚ 1935: 2004 o kontakte s potravinami

Latest articles

HEPA FILTRATION-The Changing trends

Created pondelok 22. februára 2021

HEPA filtration is required in a range of different Industries from Pharmaceuticals, Hospitals, Microelectronics and even the Food and Beverage Industry. Learn about the changing trends in HEPA filtration requirements, How HEPA filtration has advanced over the last number of years and how to identify and reduce the associated costs to your clean air requirements

Life science and healthcare Air quality

Why high efficiency air filtration is important for food safety

Created pondelok 22. februára 2021

Why high efficiency air filtration is important for food safety

Air quality Food and beverage Air cleaners and air purifiers

Food and Beverage Production Air Cleaners

Created štvrtok 18. februára 2021

Air is a Vital Ingredient in Food and Beverage Production. Protecting your production process and final product has never been easier

Food and beverage Air cleaners and air purifiers

Food & Beverage: World's Leading Beverage Company

Created streda 23. januára 2019

Clean Air For Leading Beverage Manufacturer. Air is the only ingredient involved in every aspect of food and beverage manufacturing. Air comes into contact with products from storage of goods all way to packaging. How can we help to keep your food processes safe?

Manufacturing and Machinery Food and beverage Case Studies

Midwest PMS

Created streda 23. januára 2019

Case Study: Eliminating Dust Clouds At Midwest PMS. Midwest PMS is a manufacturer of liquid supplements for livestock that are custom blended per order to various customers in the US. Their fully automated batching system combines an order’s various ingredients by weight.

Case Studies

Global Leader In Beverage Industry Cuts Annual Filter Use By More Than 80 Percent

Created streda 23. januára 2019

Case Study: Bottled Water Producer Reduces Labour And Waste. One of the largest global food companies and a global leader in the bottled water industry, read about how this company turned to Camfil to help meet its strong commitment to health, hydration and the environment in particular.

Case Studies

Gold Series X-Flo

Created streda 23. januára 2019

GSX collectors are ideal for use in pharma, mining, food and chemical processing industries. They also provide a safer work environment in metalworking applications like welding and cutting.

Manufacturing and Machinery

Camfil ProSafe 

Created streda 23. januára 2019

Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.

Life science and healthcare Food and beverage Standard and regulations