Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

Portfólio produktov od spoločnosti Camfil pre citlivé procesy vám pomôže chrániť značku a integritu výrobku. Vďaka vyššej kvalite vzduchu môžete predĺžiť jednak skladovateľnosť produktov ako aj zabezpečiť lepšiu skúsenosť vašim spotrebiteľom.

V súčasnosti požadujú spotrebitelia viac nápojov vo fľašiach. Ľudia so zdravým životným štýlom vyhľadávajú produkty, ktoré podporujú ich zdravie. Nápojový priemysel je samozrejme z určitých dôvodov regulovaný. Vzhľadom na ochranu verejného zdravia sa musia zariadenia na plnenie fliaš a majitelia značiek vo výrobe vyhýbať riziku možnej kontaminácie.

Certifikované filtračné systémy pre aseptické spracovanie

Pri aseptických procesoch spracovania a balenia sa sterilný produkt balí do sterilných nádob a následne sa v prostredí bez mikroorganizmov uzavrie sterilizovaným uzáverom. Bez ohľadu na to, či ide o plnenie vody, džúsov alebo energetických nápojov, jedná sa o citlivý aseptický proces a prostredie s vysokou vlhkosťou.

Všetky plniace linky musia spĺňať počas procesu formovania, prepravy, plnenia a uzatvárania požiadavky v triede ISO 5. Na fľaši sa nesmú nachádzať žiadne baktérie. Dizajn HEPA filtrácie musí zabezpečiť, aby prepravná linka chránila produkt pred možnými nečistotami.

Vďaka vhodnej filtrácii vzduchu môžete:

  • Znížiť riziko mikrobiálnej kontaminácie.
  • Udržať chuť a kvalitu hotového výrobku.
  • Chrániť spotrebiteľov a zamestnancov, procesy, výrobky a značku.
  • Dodržiavať celosvetové normy bezpečnosti potravín a nápojov.

Dýchať v zariadeniach potravinárskeho priemyslu je jednoduché

Vonkajší vzduch môže obsahovať od 200 do 1500 baktérií na meter kubický. Taktiež vetrací systém 10 000 m3 / h dokáže prenášať 2 až 15 miliónov baktérií za hodinu! Toto všetko môže vážne kontaminovať vaše výrobné procesy.

V prípade ohrozenia verejného zdravia môžu národné agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín odporučiť orgánom presadzovať opatrenia zdravotnej politiky. K spomínaným opatreniam patrí stiahnutie a zničenie surovín či výrobkov, ako aj dočasné zatvorenie zanedbaného podniku.

Vďaka sortimentu filtrov ProSafe môžete udržiavať bezpečnosť vašich potravín.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vám Camfil pomôže dodržať zdravotné a bezpečnostné predpisy. Naše špičkové produkty spĺňajú všetky príslušné normy a dokonca prevyšujú jedinečné požiadavky klientov. V okolí plniacich liniek zabezpečujú vynikajúce prostredie, čo samozrejme prispieva k vyššej účinnosti procesu.

Náš sortiment filtrov ProSafe ponúka kompletné riešenie pre potravinársky priemysel na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti potravín, boj proti mikrobiálnej kontaminácii a zvýšenie bezpečnosti procesu.

Záruka ProSafe filtrov:

  • Neobsahuje bisfenol A, ftaláty a formaldehydy
  • Chemicky odolný voči dezinfekčným prostriedkom a čistiacim procesom
  • Je v súlade s ISO 846
  • Je v súlade s nemeckou hygienickou normou VDI 6022
  • Je v súlade s nariadením EÚ 1935: 2004 o kontakte s potravinami