Zodpovedný podnikateľský a zamestnanecký záväzok
Aktivity uskutočnené udržateľným a zodpovedným spôsobom

Zodpovedný podnikateľský a zamestnanecký záväzok

V spoločnosti Camfil preukazujeme každý deň svoj záväzok - voči spoločnosti, našim zákazníkom a našim zamestnancom.

Podporujeme rozsiahly program trvalo udržateľného rozvoja, aby sme zabezpečili, že naše podnikanie vykonávame udržateľným a zodpovedným spôsobom. Vďaka tomu sme dôveryhodným partnerom pre všetkých klientov a všetky záujmové skupiny (tzv. Stakeholders).

Naši dodávatelia oceňujú, že im venujeme pozornosť a udržujeme s nimi trvalý dialóg. Neustále vyvíjame nové dizajny filtrov. Cieľom vývoja je znížiť odpor prúdenia vzduchu, čo priamo zvyšuje energetickú účinnosť ventilačných systémov, v ktorých sa  používajú naše výrobky.

Zlepšujeme procesy vďaka interným programom ako je CamfilCairing a CamfilCairing Code (etický kódex správania). Tieto programy poskytujú jasné politiky a rámce, ktoré usmerňujú našu každodennú prácu.

"Cairing" - Starostivosť Camfil spôsobom

CamfilCairing je program pre celú Camfil skupinu, o tom, ako sa staráme o vzduch, ktorý dýchame a o ďalšie oblasti životného prostredia. Spájame udržateľnosť a podnikovú príslušnosť do všetkých aspektov našej obchodnej stratégie. Obchovné meno  Camfil by sa malo spájať s environmentom , starostlivosťou a so vzduchom, ktorý dýchame.

Prostredníctvom CamfilCairing zapájame zamestnancov do aktivít týkajúcich sa miestnej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov. To integruje iniciatívy trvalej udržateľnosti a dobrú podnikovú príslušnosť do všetkých kancelárií a geografických oblastí, v ktorých pôsobíme.

 

CAMFIL CAIRING TÝŽDEŇ

V rámci tohto programu organizuje Camfil každoročne týždeň CairingWeek. Celý týždeň kladieme osobitný dôraz na lokálne  informačné podujatia na každom pracovisku a interné opatrenia na zlepšenie, ktoré pomáhajú pre budúce generácie vytvárať udržateľný svet. Naši zamestnanci sa zapájajú, vzdelávajú a inšpirujú aktivitami, od čistenia pláže cez darcovstvo krvi, spoločné využívanie áut pri preprave do práce s cieľom znížiť emisie, charitatívne iniciatívy a programy na efektívne využívanie zdrojov až po zvyšovanie informovanosti o zdraví.

Nasleduje: