Spracovanie materiálov

Spracovanie materiálov

Veľmi kontaminovaný vzduch v spracovateľskom priemysle môže narušiť efektívnosť procesov a predstavovať zdravotné, bezpečnostné a environmentálne riziká. Robustné riešenia filtrácie vzduchu a kontroly korózie vám pomôžu efektívne zmierniť tieto priemyselné problémy.

Kontaminácia môže zahŕňať vysoké úrovne prachu, výbušný prach a molekulárne znečisťujúce látky. Vedú k vzniku zápachu, korozívnym reakciám a môžu dokonca predstavovať toxické nebezpečenstvo pre obsluhu a životné prostredie. Naše riešenia filtrácie vzduchu vhodné na tento účel poskytujú vynikajúci dlhodobý výkon v náročných prevádzkových podmienkach.

Oblasti