Letiská

Letiská

Nedovoľte, aby sa spolu s vami vo vnútorných priestoroch šírila aj zlá kvalita vzduchu. Chráňte cestujúcich a zamestnancov pred nebezpečnými látkami a zabezpečte čistý, filtrovaný vzduch do termináloch a iných priestorov.

Cez letecké terminály prechádzajú dennodenne milióny ľudí, ktorí so sebou berú aj nepozvaných hostí. Keď sa ponáhľajú na svoj let alebo si vyzdvihnúť batožinu, môžu uvoľňovať častice, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Ďalšími zdrojmi, ktoré znižujú kvalitu vzduchu sú prevádzka nákladných automobilov, autobusy pre pasažierov, zamestnancov, vozne na prepravu batožiny či stravovacie vozidlá. Väčšina z nich sa používa v blízkosti letiskových gate-ov a je poháňaná dieselovým motorom. Výsledok ich činnosti vedie k pravdepodobne veľkej časti znečistenia ovzdušia vo vnútri terminálov. Výfukové plyny z prúdových motorov spôsobujú nielen nepríjemný zápach, ale aj nebezpečné uhľovodíky. Prchavé organické zlúčeniny (VOC) vznikajú v dôsledku stavebných, natieracích činností ako aj iných činností spojených s údržbou.

Výhody aplikácie riešení vzduchovej filtrácie od spoločnosti Camfil v priestoroch letiska

Vysoko kvalitné riešenia filtrácie vzduchu na letiskách od spoločnosti Camfil pomáhajú kontrolovať časticové a molekulárne znečisťujúce látky. Tieto riešenia vám zaručia vzduch, ktorý pomôže zamestnancom aj cestujúcim obmedziť šírenie zdravotných problémov od bežného prechladnutia po prenosné choroby. Dokonca môžete zabrániť zníženiu kvality vášho zariadenia.

Naše produkty spĺňajú prísne environmentálne štandardy ako je EN 16798-3 a ISO 16890.

Vyberte si ten správny filter

Typické systémy filtrácie vzduchu od spoločnosti Camfil pre znečistenie letísk obsahujú:

Prachové filtre – ePM1

Filtre účinné voči časticiam ePM1 v systémoch HVAC poskytujú v centrále najvyššiu ochranu pred znečistením jemnými časticami a zaručujú nízke prevádzkové náklady. Malé častice môžu preniknúť hlboko do pľúc a zapríčiniť poškodenie celého tela. Filtre ePM1 ponúkajú najlepšie parametre z hľadiska účinnosti filtrácie, nízkeho odboru prúdenia vzduchu, dlhej životnosti filtra a nízkej spotreby energie so zreteľom trvalo udržateľných cieľov.

Uhlíkové filtre

Uhlíkové filtre riešia problémy v oblasti výfukových plynov z dieselových motorov a plynov z prúdových motorov, ako aj nepríjemných zápachov spojených s ďalšími zariadeniami letiska. Uhlíkové filtre sú tiež udržateľné – po ich odstránení sa môžu zregenerovať a opäť použiť.

 

Latest articles

Understand the Challenges in the indoor environment when the outdoor temperature changes

Created piatok 7. januára 2022

In cold winter months, our energy and heat needs increase as the temperature drops outside. The sudden temperature change can lead to a sharp increase in pollution levels in the outdoor air. In addition, the cold itself means that we spend even more time indoors, which brings us closer to each other. Many don't understand how it affects us and our indoor environment.

Air cleaners and air purifiers Commercial and Public buildings Air quality

Why do we need a deeper connection with the air we absolutely depend upon - indoor air quality

Created piatok 27. augusta 2021

Camfil is in the vanguard of a growing international movement to reduce the negative health effects of polluted air. As a leader in clean air solutions, we actively inform and educate customers, decision-makers, and the general public about threatening air pollutants and the tangible benefits of effective air filtration and high indoor air quality.

Virus Contamination Control Take a breath Air cleaners and air purifiers Commercial and Public buildings Air quality

How Harmful Is the Air Quality on Airplanes?

Created streda 23. januára 2019

Although there are engineering standards that recommend levels of air filtration for airplanes, there is no federal requirement for airplanes to install air filters. Cabins may not be filtered or cleaned in any way.

Commercial and Public buildings Air quality