Letiská

Letiská

Nedovoľte, aby sa spolu s vami vo vnútorných priestoroch šírila aj zlá kvalita vzduchu. Chráňte cestujúcich a zamestnancov pred nebezpečnými látkami a zabezpečte čistý, filtrovaný vzduch do termináloch a iných priestorov.

Cez letecké terminály prechádzajú dennodenne milióny ľudí, ktorí so sebou berú aj nepozvaných hostí. Keď sa ponáhľajú na svoj let alebo si vyzdvihnúť batožinu, môžu uvoľňovať častice, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Ďalšími zdrojmi, ktoré znižujú kvalitu vzduchu sú prevádzka nákladných automobilov, autobusy pre pasažierov, zamestnancov, vozne na prepravu batožiny či stravovacie vozidlá. Väčšina z nich sa používa v blízkosti letiskových gate-ov a je poháňaná dieselovým motorom. Výsledok ich činnosti vedie k pravdepodobne veľkej časti znečistenia ovzdušia vo vnútri terminálov. Výfukové plyny z prúdových motorov spôsobujú nielen nepríjemný zápach, ale aj nebezpečné uhľovodíky. Prchavé organické zlúčeniny (VOC) vznikajú v dôsledku stavebných, natieracích činností ako aj iných činností spojených s údržbou.

Výhody aplikácie riešení vzduchovej filtrácie od spoločnosti Camfil v priestoroch letiska

Vysoko kvalitné riešenia filtrácie vzduchu na letiskách od spoločnosti Camfil pomáhajú kontrolovať časticové a molekulárne znečisťujúce látky. Tieto riešenia vám zaručia vzduch, ktorý pomôže zamestnancom aj cestujúcim obmedziť šírenie zdravotných problémov od bežného prechladnutia po prenosné choroby. Dokonca môžete zabrániť zníženiu kvality vášho zariadenia.

Naše produkty spĺňajú prísne environmentálne štandardy ako je EN 16798-3 a ISO 16890.

Vyberte si ten správny filter

Typické systémy filtrácie vzduchu od spoločnosti Camfil pre znečistenie letísk obsahujú:

Prachové filtre – ePM1

Filtre účinné voči časticiam ePM1 v systémoch HVAC poskytujú v centrále najvyššiu ochranu pred znečistením jemnými časticami a zaručujú nízke prevádzkové náklady. Malé častice môžu preniknúť hlboko do pľúc a zapríčiniť poškodenie celého tela. Filtre ePM1 ponúkajú najlepšie parametre z hľadiska účinnosti filtrácie, nízkeho odboru prúdenia vzduchu, dlhej životnosti filtra a nízkej spotreby energie so zreteľom trvalo udržateľných cieľov.

Uhlíkové filtre

Uhlíkové filtre riešia problémy v oblasti výfukových plynov z dieselových motorov a plynov z prúdových motorov, ako aj nepríjemných zápachov spojených s ďalšími zariadeniami letiska. Uhlíkové filtre sú tiež udržateľné – po ich odstránení sa môžu zregenerovať a opäť použiť.