Kontrola znečisteného ovzdušia
Zber priemyselného prachu, dymu a hmly

Kontrola znečisteného ovzdušia

LÍDER V ZBERE PRIEMYSELNÉHO PRACHU, DYMU A HMLY

Camfil APC (Air Pollution Control -  Kontrola znečisteného ovzdušia) pôsobí v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Naším poslaním je navrhnúť, vyrobiť a dodať kompletný rad zberačov prachu, hmly a dymu do závodov, škôl, firiem a ďalších zariadení a zvyšovať tak bezpečnosť, produktivitu a udržateľnosť pracovného prostredia. Naše zariadenia sa používajú v kovospracujúcom, farmaceutickom, ťažobnom, potravinárskom, chemickom priemysle a mnohých ďalších.

Naše najmodernejšie odlučovače prachu, hmly a dymu sú podporované spoľahlivým servisom, podporou a desaťročiami overených skúseností.

PRÍNOSY ZBERU PRIEMYSELNÉHO PRACHU, DYMU A HMLY

Tieto odlučovače pomáhajú zákazníkom predchádzať bezpečnostným rizikám a zdravotným problémom spôsobeným prachom, výparmi, hmlou a dymom, ako aj výbuchmi a požiarmi. Zariadenia tiež umožňujú spoločnostiam dodržiavať vládne požiadavky na kvalitu ovzdušia vo vnútri aj mimo závodov.

Medzi ďalšie výhody našich odlučovačov prachu, hmly a dymu patrí minimalizácia pošmyknutí, pádov a problémov s viditeľnosťou spôsobených nepríjemnýmprachom a hmlou na pracovisku. Odlučovače prachu a hmly znižujú nepríjemnosti pracovníkov spôsobené alergénmi z procesov a chránia cenné zariadenia pred znečistením.

Air Polution Control - Crushing plant

Naše produkty ŤAŽKO PRACUJÚ, ABY SA VÁM ĽAHKO PRACOVALO a dýchalo

Camfil APC je známy výrobca odlučovačov suchého prachu, odlučovačov olejovej a emulznej hmly, mokrých práčok a príslušenstiev, ktoré strategicky dopĺňajú našu vlajkovú loď odlučovačov prachu a dymu Gold Series®. Medzi tieto produkty patria mokré práčky Handte Vortex.