ISO Konverter

Je veľmi dôležité, že norma ISO 16890 má globálny charakter. Doteraz takýto štandard neexistoval. V Amerike dominovala norma ASHRAE 52.2, v Európe norma EN779, v Ázii a na Strednom východe sa súčasne používali obe normy.

Vyskúšajte tento produktový ISO Konverter. Ako bude váš Camfil filter klasifikovaný podľa nového štandardu ISO16890?