Acticarb

Acticarb

Filtre ActiCarb sú molekulárne filtre, ktoré poskytujú vynikajúci výkon v citlivých aplikáciách vyžadujúcich mimoriadne vysokú účinnosť a spoľahlivosť výkonu.

Filtre ActiCarb sú navrhnuté, vyrobené a testované tak, aby sa zabezpečila najvyššia účinnosť v náročných aplikáciách, ktoré si vyžadujú spoľahlivosť pri bežnej prevádzke aj pri nehodách. Spoločnosť Camfil pôvodne vyvinula tento produkt na odstránenie rádioaktívneho jódu v jadrových aplikáciách. Filtre ponúkajú širokú škálu médií molekulárnej filtrácie, preto sa môžu použiť v rôznych procesných aplikáciách s výskytom nebezpečných plynov a pár.
Filter je vysokoodolný a jeho dizajn a konštrukcia boli overené seizmickým testovaním na vibračnom stole. Každý filter je podrobený nedeštruktívnej skúške tesnosti vo výrobe pred schválením uvedenia na trh. V mnohých aplikáciách sa filtre ActiCarb používajú spolu s nastavcom BIBO („bag-in bag-out“), aby ste mohli jednoducho vymeniť filter a stále zabezpečovať zadržanie nebezpečnej kontaminácie. Alternatívne je možné filtre namontovať na vysokovýkonné základové dosky pomocou štyroch svoriek so závitom.
Filter je vysokoodolný a jeho dizajn a konštrukcia boli overené seizmickým testovaním na vibračnom stole. Každý filter je podrobený nedeštruktívnej skúške tesnosti vo výrobe pred schválením uvedenia na trh. V mnohých aplikáciách sa filtre ActiCarb používajú spolu s krytom BIBO („bag-in bag-out“), aby ste mohli jednoducho vymeniť filter a stále zabezpečovať zadržanie nebezpečnej kontaminácie. Alternatívne je možné filtre namontovať na vysokovýkonné základové dosky pomocou štyroch svoriek so závitom.