Farmaceutický priemysel, Výroba OSD

Farmaceutický priemysel, Výroba OSD

Dodržiavajte prísne požiadavky na zdravie a bezpečnosť vo farmaceutickej výrobe pri súčasnom dodržiavaní povinných požiadaviek na kvalitu.

Výrobcovia farmaceutických produktov čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako znížiť náklady spojené s výrobou a zároveň zvýšiť bezpečnosť a kvalitu. Riešenia filtrácie vzduchu v čistých priestoroch a zachytávania prachu z výrobného procesu zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní výroby kvalitných farmaceutických výrobkov a zároveň vám pomáhajú zvýšiť výkonnosť.

 

Procesy výroby perorálnych liekov v tuhej forme (OSD) čelia dvom hlavným výzvam. Po prvé, trh s generickými liekmi vytvára tlak na to, aby boli výrobné operácie rýchlejšie a efektívnejšie. Filtračné systémy v týchto zariadeniach majú potenciál pomôcť znížiť prevádzkové náklady znížením spotreby energie a prestojov zariadení a poskytnutím filtrov s predĺženou životnosťou.

 

Po druhé, lieky obsahujúce vysokoúčinné látky a aktívne farmaceutické zložky (HPAPI), ako  onkologickej liečbe, sú na vzostupe. Ich výroba si vyžaduje zvýšenú prevádzkovú kvalitu a bezpečnosť práce s cieľom eliminovať riziká krížovej kontaminácie a chrániť ľudí a životné prostredie. Prevádzková flexibilita taktiež predstavuje výzvu, ktorá si vyžaduje vysokú kvalitu a umožňuje rýchle zmeny výroby.

 

RÔZNE OBLASTI ZARIADENÍ MAJÚ RÔZNE POŽIADAVKY NA ČISTOTU

Spoločnosť Camfil poskytuje špičkové filtre HEPA a špecializované zberače prachu pre OSD procesy a zariadenia. OSD zariadenia pozostávajú z rôznych oblastí, ktoré si vyžadujú vlastný vzduchový filter alebo zberač prachu na splnenie rôznych potrieb:

 

Oblasť

Riešenie

MAU a AHU

Špičková predfiltrácia na minimalizáciu celkových nákladov na prevádzku a ochranu kritických oblastí

Drvenie, mletie, miešanie, formulovanie

Kompresné súpravy

Priestory obaľovania

Účinné HEPA filtračné systémy pre bezproblémové operácie v čistých priestoroch – Camfil CleanSeal™ a Megalam™

Kompaktné zberače prachu – Camfil Quad Pulse balíky 1 a 2

Oblasti izolátora, Spádové kabíny

Megalam a push-push filtre na ochranu pracovného prostredia

Dopravné a nákladné plochy

CamCleaner™ na udržiavanie čistého a bezpečného skladu

Kancelárske priestory

Kvalitná filtrácia na zabezpečenie pohody a produktivity zamestnancov

 

ZÍSKAJTE POKOJ v DUŠI PRE VŠETKY CITLIVÉ PROCESY

Camfil je lídrom v oblasti riešení filtrácie vzduchu pre oblasť biologických vied a úzko spolupracuje s mnohými najväčšími svetovými farmaceutickými výrobcami. Ponúkame filtre, kryty a čističe vzduchu navrhnuté tak, aby spĺňali prísne požiadavky na bezpečnosť, sledovateľnosť a kontrolu.

NÁŠ KOMPLETNÝ RAD FILTROV PROSAFE™ PRE OSD A FARMACEUTICKÉ OPERÁCIE PONÚKA NASLEDUJÚCE VÝHODY:

 • Špeciálne vyvinuté pre bezpečnosť procesov vo farmaceutickom prostredí
 • Inertné proti mikrobiálnemu rastu a kontaminácii v súlade s ISO 846
 • Energeticky najefektívnejšie filtre ich vysoká kvalita neznižuje prevádzkovú účinnosť
 • Testovaná odolnosť proti chemikáliám používaným na čistenie a dekontamináciu v čistých priestoroch
 • Bez škodlivých chemických zložiek, ako je formaldehyd, ftaláty a bisfenol-A
 • Robustné a odolné proti vlhkosti a korózii pre hygienický systém HVAC podľa VDI 6022

Camfil’s CleanSeal™ kryt filtra je tiež špeciálne navrhnutý pre biologické vedy. Ide o robustné, plne zvárané, nepriepustné riešenie, ktoré sa ľahko inštaluje, používa a udržuje.

VÝHODY RIEŠENÍ FILTRÁCIE VZDUCHU CAMFIL VO FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE

Kontrolujte svoje citlivé výrobné prostredie pomocou špecializovaných farmaceutických riešení filtrácie vzduchu a zachytávania prachu. Získate nasledujúce výhody:

 • Ochranu produktov pred kontamináciou a krížovou kontamináciou na zvýšenie kvality produktu
 • Minimalizáciu odmietnutí a reklamácií produktov
 • Ochranu zamestnancov pred kontaktom so silnými zlúčeninami a zabezpečenie vysokej úrovne komfortu
 • Ochranu prostredia zabránením úniku chemikálií
 • Súlad s prísnymi nariadeniami pre životné prostredie a pracovisko
 • Minimalizáciu prevádzkových nákladov s efektívnym výkonom filtrov