Veterná energia

Veterná energia

Veterné turbíny pracujú v najťažších podmienkach. Filtre prívodu vzduchu musia byť vysokoúčinné a robustné, aby sa zabezpečila dlhá životnosť a minimalizovala spotreba energie.

Filtre prívodu vzduchu sú nevyhnutné na udržanie čistoty gondoly motora, generátora, veže a elektrického zariadenia veternej turbíny najmä v nepriaznivom a korozívnom prostredí, ktoré obsahuje soľ, vodu a vlhkosť.

Pri inštalácií na mori sa musí zariadenie vysporiadať s vniknutím soli a vody, ako aj s chloridmi z morskej vody. Riziko prenosu rozpustných častíc zvyšuje riziko korózie, najmä ak je prítomná soľ. Zariadenia na mori môžu tiež čeliť logistickým výzvam. Filtrácia by mala byť prispôsobená tak, aby zvládla veľké zaťaženie vodou a ponúkala maximálnu životnosť. Odporúča sa viacstupňový zabudovaný odtokový systém a vysokoúčinná hydrofóbna filtrácia.

Vnútrozemské turbíny tiež čelia prachu, peľu a iným znečisťujúcim látkam, ktoré môžu spôsobiť poruchu zariadenia a stratu výkonu. Riešenia spoločnosti Camfil sú navrhnuté tak, aby udržiavali dostatočné prúdenie čistého a chladeného vzduchu s nízkym tlakom pre dlhú životnosť a najnižšie náklady na energiu.

DÔKLADNE TESTOVANÉ PATENTOVANÉ RIEŠENIA PRE VETERNÚ ENERGIU

Využívaním testovacích zariadení, ktoré napodobňujú extrémne podmienky, od postreku soľou a vodou až po vysoké prietoky vzduchu a vysoký tlak pri roztrhnutí, sa naša skupina pre výskum a vývoj zameriava na zaistenie spoľahlivosti. Naše produkty testujeme v reálnych podmienkach pomocou našich mobilných testovacích prívesov CamLabs a sme vždy pripravení vám ukázať skutočné údaje o výkone. Naše patentované riešenia ako CamGT 3V-600 posunuli priemyselné limity, pokiaľ ide o schopnosť manipulácie s vodou, účinnosť odstraňovania solí a nižší pokles prevádzkového tlaku. Keď je spoľahlivosť rozhodujúca, vaše vzduchové filtre by mali byť tiež spoľahlivé.

Snažíme sa porozumieť ovzdušiu a miestnym podmienkam lepšie ako ktokoľvek iný. Trochu obsedantné? Možno. Ale keď až 98 % z toho, čo vstupuje do vášho zariadenia, je vzduch, veríme, že je to dobrá vec. Poskytnutím faktov, ktoré potrebujete na uľahčenie rozhodnutí, môžete optimalizovať výkon a efektívnosť. Ako najpredvídateľnejší poskytovateľ vzduchových riešení udržiava spoločnosť Camfil vaše zariadenie lepšie a dlhšie funkčné, pričom odstraňuje prvok prekvapenia. Pomôžeme vám mať naďalej kontrolu. Ak navrhujete nový systém alebo jednoducho chcete zlepšiť svoj súčasný výkon, informujte sa o našom softvéri nákladov na životný cyklus, našich riešeniach na odber vzoriek vzduchu alebo o teste CamLab.