Priekopníci čistého vzduchu
Aké je naše tajomstvo?

ZAMERANÉ NA PRÍČINU

Sme hrdí, že žiadny iný výrobca v oblasti vzduchovej filtrácie nedosahuje v oblasti trvalo udržateľného rozvoja také výsledky ako my. Sme prvá spoločnosť, ktorá prijala a zdôraznila význam trvalo udržateľného rozvoja pri výrobe vzduchových filtrov. Každoročne rozširujeme svoje podnikanie so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Aké je naše tajomstvo?

  • Aby sme zdôraznili význam trvalo udržateľného rozvoja a stali sa spoločnosťou číslo jedna v oblasti udržateľnej filtrácie vzduchu na svete, sme v roku 2009 spustili interný program CamfilCairing a dobrovoľne zverejnili našu prvú správu o udržateľnosti spoločnosti.
  • Sme prvý výrobca filtrov, ktorý predstavil softvér na výpočet nákladov na životný cyklus (LCC), ktorý umožňuje optimalizáciu systémov vykurovania, ventilácie a klimatizácie budov (HVAC).
  • Aktívne sa zapájame do štandardizácie vzduchových filtrov. Pred zavedením systému klasifikácie certifikátov Eurovent Certita, sme pre naše filtre zaviedli energetické hodnotenia.
  • Každý rok dosahuje skupina Camfil stabilný finančný rast. Našu sociálnu zodpovednosť berieme vážne tým, že poskytujeme pre zamestnancov optimálne pracovné podmienky, ktoré sú podporované jednak výborným riadením ľudských zdrojov ako aj motivačné balíčky a zdravotné programy. Táto komplexná pracovná sila nám pomáha neustále zvyšovať naše ročné tržby a zisky, vďaka čomu prispievame k globálnemu hospodárskemu rastu.

Aktívne pracuje s našou misiou – nech je čistý vzduch našim ľudským právom. Neustále napredujeme a naše odhodlanie a záväzok nikdy nezmiznú.