Komerčné a verejné budovy

Komerčné a verejné budovy

Verejné budovy slúžia ľuďom. Pomáhajú chrániť verejnosť pred zdrojmi z vonkajšieho a vnútorného ovzdušia a zároveň zlepšujú pohodlie, zdravie a produktivitu ľudí.

Verejné budovy zohrávajú vo svete dôležitú úlohu. Riešenia spoločnosti Camfil chránia ľudí pred nečistotami, zápachom a škodlivými plynmi v rozličných budovách od letísk, cez kancelárie, múzeá,  hotely, reštaurácie, školy až po nákupné centrá.


oblasti