Monitorovanie kvality vzduchu

Monitorovanie kvality vzduchu

Systém monitorovania kvality vzduchu vám umožňuje monitorovať, sledovať, hlásiť a zlepšovať kvalitu ovzdušia v budove.

Systém umožňuje zabezpečiť, aby kvalita vzduchu v budove spĺňala odporúčané smernice.
Monitorovacie zariadenie kvality vzduchu pomáha veľkým logistickým a výrobným spoločnostiam kontrolovať kvalitu vzduchu znižovaním prachu a iných znečisťujúcich látok vo vzduchu, ktoré môžu zlepšovať kvalitu výrobkov a udržiavať zdravie zamestnancov.
Snímač Air Image je možné pripojiť ku všetkým čističom vzduchu Camfil, aby ste zaistili ochranu svojej kvality vzduchu