Turbínové a kompresorové filtre

Turbínové a kompresorové filtre

Systémy filtrácie prívodu vzduchu sú nevyhnuté pre prevádzku plynových turbín a iných turbínových strojov. Denne dýchame asi 15 kg vzduchu, zatiaľčo 15 MW motor za rovnaký čas spotrebuje asi 4 300 ton vzduchu.

Ak sa častice dostanú do stroja, môžu spôsobiť eróziu, znečistenie alebo koróziu vnútorných častí turbíny. Aby sa zabránilo zbytočnému poškodeniu strojov, dodávame filtre pre plynové turbíny, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky OEM výrobcov turbín na ich odolnosť proti pretrhnutiu, účinnosť filtrácie častíc a životnosť .
Existujú dva hlavné druhy filtračných systémov, statické a pulzné, známe tiež ako samočistiace systémy. Filtrácia prebieha v jednom alebo vo viacerých stupňoch so zvyšujúcou sa efektívnosťou filtrácie od T2 po T13.
Rýchle odkazy

Vreckové filtre sa používajú najmä ako predstupňové/prvostupňové filtre v prívode vzduchu do plynovej turbíny, slúžia na odstránenie hrubých nečistôt a pôsobia ako koalescenčné činidlá na odstraňovanie menších kvapiek vody z prúdu vzduchu.

Kompaktné alebo mini skladané filtre prívodu vzduchu sú veľmi účinné ako filtrácia druhého a/alebo tretieho stupňa v závislosti od systému prívodu vzduchu plynovej turbíny.

Naše filtračné vložky, samočistiace pulzné aj statické, sú dostupné vo vertikálnom alebo horizontálnom prevedení, aby čo najlepšie vyhovovali vášmu zvolenému systému.

Naše panelové filtre sa zvyčajne používajú ako predfiltre alebo filtre prvého stupňa v statických vstupných systémoch pre plynové turbíny. Ich hlavnou úlohou je odstraňovať väčšie častice, ako sú pele a iné hrubé nečistoty, ako aj kvapky vody.