Plochý displej

Plochý displej

Urobte z kvalitnej filtrácie čistých priestorov rozhodujúcu súčasť výroby plochých displejov. Dodržiavajte prísne normy čistoty vzduchu pri zvyšovaní ziskov a znižovaní nákladov.

Na trhu s plochými displejmi (FPD) je veľká konkurencia a je technologicky zložitý. To vedie výrobcov k vývoju displejov s vyšším rozlíšením, nových výrobných technológií a nákladovo efektívnejších výrobných procesov.

STÁLE MENŠIE ČASTICE - VÄČŠIE PROBLÉMY

S rastúcim dopytom po vyšších rozlíšeniach je kontrola kontaminácie vo vzduchových, plynových a kvapalných procesoch dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Dôvodom je, že stále menšie a menšie kontaminanty sa musia kontrolovať na jemnejšej úrovni. A pravdepodobnosť usadzovania častíc na veľkých povrchoch displeja je vysoká počas kľúčových krokov procesu.

Kvôli obrovskej veľkosti väčšiny tovární na FPD displeje a príslušnému množstvu vzduchu zostáva optimalizácia kontroly kontaminácie a úspora energie kľúčovou prioritou pre toto odvetvie. Ochrana zdravia pracovníkov je tiež kľúčovým záujmom  pre rozsiahle používanie rozpúšťadiel vo výrobných procesoch LED a OLED displejov.

VYTVORENÉ PODĽA VAŠICH POTRIEB PRE VÝNIMOČNÚ FILTRÁCIU ČISTÝCH PRIESTOROV

HEPA a ULPA filtre spoločnosti Camfil prechádzajú 100% kontrolou kvality a zaručujú 100% súlad s normami kvality vzduchu v čistých priestoroch. Naše softvérové balíčky vrátane nákladov životného cyklu (LCC), optimalizácie čistých priestorov (CREO) a molekulárnej kontaminácie vo vzduchu (AMC) vám pomôžu optimalizovať prostredie a dosiahnuť najlepšie celkové náklady vo vašom podnikaní.

Keď si vyberiete správne riešenie z našej širokej ponuky inovatívnych, energeticky efektívnych filtrov, môžete dosiahnuť obrovskú úsporu energie, a to až stovky tisíc eur ročne na zariadenie. Prinášame naše osvedčené skúsenosti vo filtrácii AMC pre výrobu polovodičov do aplikácií FPD a ponúkame riešenia zamerané na rôzne typy kontaminantov v rôznych krokoch procesu.

Výfukové systémy Camfil sú schopné kontrolovať aj vysoké koncentrácie častíc a chemikálií, ktoré sa často uvoľňujú z veľkého technologického zariadenia používaného pri výrobe FPD.

Nech sú vaše požiadavky na filtráciu v čistých priestoroch akékoľvek, spoločnosť Camfil poskytuje výrobcom displejov technológiu a odborné znalosti potrebné na zlepšenie kvality displeja, zníženie strát zisku z produktu, minimalizáciu prestojov a zvýšenie ziskovosti.