Plochý displej

Plochý displej

Urobte z kvalitnej filtrácie čistých priestorov rozhodujúcu súčasť výroby plochých displejov. Dodržiavajte prísne normy čistoty vzduchu pri zvyšovaní ziskov a znižovaní nákladov.

Na trhu s plochými displejmi (FPD) je veľká konkurencia a je technologicky zložitý. To vedie výrobcov k vývoju displejov s vyšším rozlíšením, nových výrobných technológií a nákladovo efektívnejších výrobných procesov.

STÁLE MENŠIE ČASTICE - VÄČŠIE PROBLÉMY

S rastúcim dopytom po vyšších rozlíšeniach je kontrola kontaminácie vo vzduchových, plynových a kvapalných procesoch dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Dôvodom je, že stále menšie a menšie kontaminanty sa musia kontrolovať na jemnejšej úrovni. A pravdepodobnosť usadzovania častíc na veľkých povrchoch displeja je vysoká počas kľúčových krokov procesu.

Kvôli obrovskej veľkosti väčšiny tovární na FPD displeje a príslušnému množstvu vzduchu zostáva optimalizácia kontroly kontaminácie a úspora energie kľúčovou prioritou pre toto odvetvie. Ochrana zdravia pracovníkov je tiež kľúčovým záujmom  pre rozsiahle používanie rozpúšťadiel vo výrobných procesoch LED a OLED displejov.

VYTVORENÉ PODĽA VAŠICH POTRIEB PRE VÝNIMOČNÚ FILTRÁCIU ČISTÝCH PRIESTOROV

HEPA a ULPA filtre spoločnosti Camfil prechádzajú 100% kontrolou kvality a zaručujú 100% súlad s normami kvality vzduchu v čistých priestoroch. Naše softvérové balíčky vrátane nákladov životného cyklu (LCC), optimalizácie čistých priestorov (CREO) a molekulárnej kontaminácie vo vzduchu (AMC) vám pomôžu optimalizovať prostredie a dosiahnuť najlepšie celkové náklady vo vašom podnikaní.

Keď si vyberiete správne riešenie z našej širokej ponuky inovatívnych, energeticky efektívnych filtrov, môžete dosiahnuť obrovskú úsporu energie, a to až stovky tisíc eur ročne na zariadenie. Prinášame naše osvedčené skúsenosti vo filtrácii AMC pre výrobu polovodičov do aplikácií FPD a ponúkame riešenia zamerané na rôzne typy kontaminantov v rôznych krokoch procesu.

Výfukové systémy Camfil sú schopné kontrolovať aj vysoké koncentrácie častíc a chemikálií, ktoré sa často uvoľňujú z veľkého technologického zariadenia používaného pri výrobe FPD.

Nech sú vaše požiadavky na filtráciu v čistých priestoroch akékoľvek, spoločnosť Camfil poskytuje výrobcom displejov technológiu a odborné znalosti potrebné na zlepšenie kvality displeja, zníženie strát zisku z produktu, minimalizáciu prestojov a zvýšenie ziskovosti.

Latest articles

HEPA FILTRATION-The Changing trends

Created pondelok 22. februára 2021

HEPA filtration is required in a range of different Industries from Pharmaceuticals, Hospitals, Microelectronics and even the Food and Beverage Industry. Learn about the changing trends in HEPA filtration requirements, How HEPA filtration has advanced over the last number of years and how to identify and reduce the associated costs to your clean air requirements

Life science and healthcare Air quality