Námorný priemysel

Námorný priemysel

Buďte na mori v bezpečí. Chráňte pred znečistením vaše cenné palubné prístroje. Vďaka účinným riešeniam filtrácie vzduchu od spoločnosti Camfil dosiahnete vysoký výkon, nízke TCO a vyššiu prevádzkovú ziskovosť.

Kombinácia drsných prevádzkových podmienok, výkonných motorov a prísnych emisných noriem vyžaduje vysokovýkonné systémy filtrácie vzduchu. Tieto požiadavky splníme so sortimentom filtrov a separátorov Seaworth (separátorov spôsobilých na plavbu), ktoré odstraňujú pevné a kvapalné nečistoty pri akejkoľvek vlhkosti a za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

Vplyv morského prostredia na prevádzku zariadenia a výkon filtrov

Morská soľ, kvapky vody, vlhkosť a nečistoty môžu spôsobiť na palube lodí a iných plavidiel v morskom prostredí katastrofu - môžu ohroziť prevádzku plynových turbín, motorov a filtračných systémov, ktoré chránia vaše cenné námorné vybavenie. Filtračné systémy musia filtrovať korozívne kontaminanty, ako sú napríklad kryštály soli menšie ako mikróny.

Hlavným poškodením, ktoré spôsobuje vzdušná soľ je korózia horúcich lopatiek turbíny. Tieto škody sú často nezvratné a vedú k strate výkonu, skorým poruchám, prestojom a nákladným opravám.

Filtračné riešenia a separátory v námornej doprave

Spoločnosť Camfil má riešenie všade tam, kde je veľké množstvo vody a soli alebo vysoká rýchlosť prúdenia. Sortiment Seaworth ako aj dvoj a trojstupňové separátory vzduchu na vstupe pomáhajú eliminovať vlhkosť, dážď a morskú hmlu z ovzdušia privádzaného do strojov a systémov HVAC (VZT).

Všetky tieto produkty sú súčasťou triedy A podľa normy EN 13030 a pri predpokladanom prevádzkovom výkone môžu z nasávaného vzduchu odstrániť 100% vlhkosť. 

Typické použitie riešení v rámci separátorov vzduchu an vstupe a filtrácie vzduchu

Camfil produkty poskytujú ochranu na viacerých druhoch lodí, vrátane námorných a pobrežných strážnych lodí, remorkérov, výletných lodí, trajektov a jácht. Používajú sa na ochranu pre:

 • Vetracie a klimatizačné systémy
 • HVAC (VZT) systémy
 • Dieselové motory
 • Plynové turbíny

Výhody Camfil riešení pre aplikácie v námornej doprave

 • Aerodynamicky optimalizované pri čelnej rýchlosti 6,5 m/s.
 • Vynikajúce zadržiavanie častíc soli vo vzduchu minimalizuje koróziu zariadenia.
 • Nízke tlakové straty pre zvýšenie výkonu a spoľahlivosti motora.
 • Kompaktná, pevná konštrukcia prispôsobená pre námorné aplikácie a takmer každé prostredie a klímu.
 • Produkty, ktoré šetria energiu s dlhou životnosťou pomáhajú znižovať náklady na údržbu.
 • Zabezpečenie spoľahlivosti procesu, efektívnosti a nižších celkových nákladov na vlastníctvo.
 • Certifikát kvality v súlade s ISO 9001 a Certifikát bezpečnosti dodávateľa (SCC).

 

Latest articles

TU DELFT SOLAR BOAT TEAM PROMOTES RENEWABLE ENERGY IN THE MARITIME SECTOR WITH THE HELP OF CAMFIL

Created pondelok 12. apríla 2021

With this project, the TU Delft Solar Boat Team works together with the maritime sector to accelerate the transition to green energy. There is still a lot to be gained in this sector and by thinking together with the maritime world and innovating in the field of sustainability, the team contributes to a better and greener future. Because only together we can make a change.

Case Studies Sustainability Energy and Power Systems