Celulóza a Papier

Celulóza a Papier

Bojujte proti korózii a nezvratným škodám spôsobeným vedľajšími produktmi znečisťujúcich látok v celulózkach a papierňach. Zabráňte zlyhaniu zariadenia vďaka molekulárnym filtrom Camfil v rôznych aplikáciách.

Aj v digitálnom veku sú papier a kartón stále základnými globálnymi komoditami. Spracovanie dreva a recyklovaného papiera na výrobu celulózy a nového papiera si vyžaduje použitie agresívnych chemikálií. Tieto chemikálie môžu spôsobiť koróziu technologických zariadení, najmä citlivých elektronických a elektrických systémov na riadenie procesov.

V prípade ich poruchy vzniknú neplánované odstávky a strata efektívnosti a ziskovosti procesov.

Zdroje kontaminantov, ktoré môžu spustiť koróziu

Primárne procesy výroby papiera – bielenie buničiny a odpadového papiera, odstraňovanie lignínu a čistenie odpadových vôd – sú zdrojom nasledujúcich znečisťujúcich plynov, ktoré si vyžadujú kontrolu korózie:

  • Sírovodík
  • Oxid siričitý
  • Merkaptány
  • Chlór
  • Oxid chloričitý
  • Ozón

ODSTRÁŇTE ŠKODLIVÉ PLYNY molekulárnou FILTRÁCIOU PRE CELULÓZOVÝ A PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

Miestnosti s elektrickými a elektronickými riadiacimi zariadeniami sú vetrané klimatizovaným vzduchom podľa teploty a vlhkosti, aby sa dosiahli podmienky prostredia požadované záručnými podmienkami stanovenými výrobcami originálnych zariadení.

Prívodný alebo doplňovací vzduch sa bude odoberať zvonku a vonkajší vzduch môže byť výrazne znečistený kyslými plynmi. Ak sa tieto plyny neodstránia pred tým, ako sa vzduch privedie do miestnosti, riadiace zariadenie sa môže poškodiť, a nakoniec zlyhať v dôsledku korózie. Molekulárna filtrácia môže tieto plyny odstrániť.

Koncentrácia plynu v prívodnom vzduchu môže byť vysoká, možno desiatky častíc na milión (ppm). Záruka výrobcu však zvyčajne vyžaduje koncentrácie plynu v miestnosti vo veľmi malom rozsahu častíc na miliardu (ppb), aby vyhovovali triede korózie G1 podľa ISA 71.04-2013. Molekulárny filter nainštalovaný vo vonkajšom systéme prívodu vzduchu musí pracovať s veľmi vysokou účinnosťou na každý priechod vzduchu. Tento vzduch môže tvoriť až 40 % celkového vetrania miestnosti a používa sa na pozitívne natlakovanie riadiacej miestnosti, aby sa zabránilo vnikaniu fugitívnych emisií plynov. Úroveň natlakovania sa môže znižovať zbytočným otváraním dverí a okien, netesnosťami v dôsledku stavebných chýb a netesnosťou v miestach vstupu káblov.

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany pred fugitívnymi emisiami plynov sa môže do systému spätného prúdenia/recirkulácie vzduchu nainštalovať dodatočná molekulárna filtrácia. Priemyselné čističe vzduchu niekedy predstavujú dobrú voľbu pre natlakovanie miestnosti, ako aj systémy recirkulácie.

3 kroky na účinnú kontrolu korózie od spoločnosti Camfil

Spoločnosť Camfil môže vykonať nasledujúce činnosti, aby vám pomohla vyriešiť problémy operácií pri výrobe celulózy a papiera.

  1. Vyhodnotiť environmentálne podmienky.
  2. Poskytnúť filtračné riešenia na základe úrovní koncentrácie korozívnych plynov a prevádzkových podmienok existujúcich vetracích systémov.
  3. Monitorovať výkon na mieste v súlade s príslušnými normami, ako ANSI/ISA -71.04-2013 a IEC 60721-3-3.

 

Latest articles

Molecular filtration removes VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS from the printing process exhaust in Thailand

Created streda 26. januára 2022

S.Silpa Co., Ltd., Thailand faced constant odor nuisance and high VOC levels in their factory. This is due to the usage of various chemicals in the printing process that generate volatile organic compounds (VOCs) when exposed to heat, such as thinner solutions, alcohols, inks, cleaning solvents, vinyl sheets.

Manufacturing and Machinery Air quality Case Studies

Molecular Contamination Control and Sustainability

Created štvrtok 1. apríla 2021

Molecular Contamination Control (MCC) products remove molecules, gases and vapours from the air that cannot be captured using ordinary particle filters. Molecules are typically 1,000 to 10,000 times smaller than the most penetrating particles that pass through HEPA and ULPA filters.

Sustainability Air quality

Gaining control over corrosion with molecular air filtration solutions

Created pondelok 22. februára 2021

Gaining control over corrosion with molecular air filtration solutions

Electronics and optics

Gold Series X-Flo

Created streda 23. januára 2019

GSX collectors are ideal for use in pharma, mining, food and chemical processing industries. They also provide a safer work environment in metalworking applications like welding and cutting.

Manufacturing and Machinery