Celulóza a Papier

Celulóza a Papier

Bojujte proti korózii a nezvratným škodám spôsobeným vedľajšími produktmi znečisťujúcich látok v celulózkach a papierňach. Zabráňte zlyhaniu zariadenia vďaka molekulárnym filtrom Camfil v rôznych aplikáciách.

Aj v digitálnom veku sú papier a kartón stále základnými globálnymi komoditami. Spracovanie dreva a recyklovaného papiera na výrobu celulózy a nového papiera si vyžaduje použitie agresívnych chemikálií. Tieto chemikálie môžu spôsobiť koróziu technologických zariadení, najmä citlivých elektronických a elektrických systémov na riadenie procesov.

V prípade ich poruchy vzniknú neplánované odstávky a strata efektívnosti a ziskovosti procesov.

Zdroje kontaminantov, ktoré môžu spustiť koróziu

Primárne procesy výroby papiera – bielenie buničiny a odpadového papiera, odstraňovanie lignínu a čistenie odpadových vôd – sú zdrojom nasledujúcich znečisťujúcich plynov, ktoré si vyžadujú kontrolu korózie:

  • Sírovodík
  • Oxid siričitý
  • Merkaptány
  • Chlór
  • Oxid chloričitý
  • Ozón

ODSTRÁŇTE ŠKODLIVÉ PLYNY molekulárnou FILTRÁCIOU PRE CELULÓZOVÝ A PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

Miestnosti s elektrickými a elektronickými riadiacimi zariadeniami sú vetrané klimatizovaným vzduchom podľa teploty a vlhkosti, aby sa dosiahli podmienky prostredia požadované záručnými podmienkami stanovenými výrobcami originálnych zariadení.

Prívodný alebo doplňovací vzduch sa bude odoberať zvonku a vonkajší vzduch môže byť výrazne znečistený kyslými plynmi. Ak sa tieto plyny neodstránia pred tým, ako sa vzduch privedie do miestnosti, riadiace zariadenie sa môže poškodiť, a nakoniec zlyhať v dôsledku korózie. Molekulárna filtrácia môže tieto plyny odstrániť.

Koncentrácia plynu v prívodnom vzduchu môže byť vysoká, možno desiatky častíc na milión (ppm). Záruka výrobcu však zvyčajne vyžaduje koncentrácie plynu v miestnosti vo veľmi malom rozsahu častíc na miliardu (ppb), aby vyhovovali triede korózie G1 podľa ISA 71.04-2013. Molekulárny filter nainštalovaný vo vonkajšom systéme prívodu vzduchu musí pracovať s veľmi vysokou účinnosťou na každý priechod vzduchu. Tento vzduch môže tvoriť až 40 % celkového vetrania miestnosti a používa sa na pozitívne natlakovanie riadiacej miestnosti, aby sa zabránilo vnikaniu fugitívnych emisií plynov. Úroveň natlakovania sa môže znižovať zbytočným otváraním dverí a okien, netesnosťami v dôsledku stavebných chýb a netesnosťou v miestach vstupu káblov.

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany pred fugitívnymi emisiami plynov sa môže do systému spätného prúdenia/recirkulácie vzduchu nainštalovať dodatočná molekulárna filtrácia. Priemyselné čističe vzduchu niekedy predstavujú dobrú voľbu pre natlakovanie miestnosti, ako aj systémy recirkulácie.

3 kroky na účinnú kontrolu korózie od spoločnosti Camfil

Spoločnosť Camfil môže vykonať nasledujúce činnosti, aby vám pomohla vyriešiť problémy operácií pri výrobe celulózy a papiera.

  1. Vyhodnotiť environmentálne podmienky.
  2. Poskytnúť filtračné riešenia na základe úrovní koncentrácie korozívnych plynov a prevádzkových podmienok existujúcich vetracích systémov.
  3. Monitorovať výkon na mieste v súlade s príslušnými normami, ako ANSI/ISA -71.04-2013 a IEC 60721-3-3.