Industrial Dust, Fume And Mist Collectors

Odlučovače prachu, dymu a olejovej hmly

Takmer každý výrobný proces vytvára určitý druh prachu, dymu alebo olejovej hmly. Camfil APC vyrába odlučovače priemyselného prachu, dymu alebo olejovej hmly pre akúkoľvek aplikáciu.

Úspora energie a zvýšenie efektivity výroby pri súčasnej kontrole kvality vnútorného vzduchu je náročným aspektom riadenia závodu. Odlučovače prachu, dymu alebo olejovej hmly, či už na riadenie znečisťovania, alebo obnovu produktu, môžu mať dosah na všetky tieto oblasti. Camfil APC vám môže pomôcť vyriešiť problémy s prachom.