Čistenie odpadovej vody

Čistenie odpadovej vody

Vďaka riešeniam spoločnosti Camfil na kontrolu plynov, zápachu a korózie môžete minimalizovať jednak vplyv znečisteného vzduchu na okolité komunity a personál, ako aj účinky korózie na vybavenie.

Rastúca globálna populácia a globálne otepľovanie ovplyvňujú extrémne požiadavky na zásobovanie obyvateľstva čistou vodou. Čističky odpadových vôd sú vo väčšine častí sveta kritickými objektmi infraštruktúry.

Bežným problémom vo väčšine čističiek odpadových vôd sú nežiadúce zápachy. Zápach je viac ako len nepríjemnosť pre váš závod a okolie - môže mať obrovský dopad na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a zariadení.

Žieravé plyny v zariadeniach na čistenie odpadových vôd

Na rozdiel od stavieb zo starých čias, z ktorých niektoré boli umiestnené na odľahlých, zelených miestach, sú moderné čističky odpadových vôd čo najviac uzavreté.

Uzatvorenie do vzduchotesného systému čistenia odpadových vôd pomáha udržať pachy vo vnútri budovy, ale spôsobuje ďalšie problémy. Takýto utesnený systém môže viesť najmä k hromadeniu metánu - výbušného plynu bez zápachu. Z tohto dôvodu je na zabezpečenie bezpečnej úrovne metánu nutné vetranie priestorov. Ak sa vzduch vypúšťa do atmosféry, s ním sa uvoľňujú aj plyny, ktoré sú zodpovedné za charakteristický zápach. Ventilačný systém vyžaduje riešenia na kontrolu zápachu.

Za nepríjemný zápach je zodpovedná komplexná zmes plynov. Najznámejšími plynmi sú sírovodík a merkaptány, ale znečistený vzduch obsahuje aj iné organické plyny ako síra, amoniak (NH3) a organický dusík.

Výhody správnej filtrácie vzduchu

Uvoľňovanie kyslých plynov predstavuje v zariadeniach na čistenie odpadových vôd značný problém. Ak tieto plyny nie sú regulované vzduchom dodávaným do kontrolných miestností, môžu sa poškodiť elektrické komponenty používané na reguláciu zložitých technologických zariadení, ako sú napríklad čerpadlá.

Našťastie molekulárna filtrácia rieši problémy spojené so znečisteným odpadom a dodávaným vzduchom, ktoré sa vyskytujú v čistiarňach. Tu sú niektoré výhody:

  • Vyhnite sa sťažnostiam o nepríjemnom zápachu a udržiavajte pozitívne vzťahy s verejnosťou. Ľudia majú rôzne tolerancie zápachu. Molekulárna filtrácia je účinný spôsob redukcie zapáchajúcich čističiek odpadových vôd.
  • Ochrana pred bezpečnostnými rizikami – nebezpečnými látkami a plynom. Vystavenie zvýšeným koncentráciám niektorých plynov je zdraviu škodlivé a môže spôsobiť smrť. Napríklad trvalé vystavenie sírovodíku môže spôsobiť ospalosť alebo dokonca smrť.
  • Zníženie poškodenia zariadení a prestojov na údržbu. Nepretržité vystavenie kovových komponentov niektorým plynom môže spôsobiť vážnu koróziu.