Výroba vozidiel

Výroba vozidiel

Pri činnostiach ako je strihanie, brúsenie či zváranie potrebujete chrániť svoj proces, výrobky a operátorov výroby. Camfil poskytuje vynikajúcu filtráciu vzduchu pre automobilový a letecký priemysel ako aj ďalšie spracovateľské oblasti.

Výrobné procesy v automobilovom priemysle zahŕňajú prácu so širokým spektrom materiálov, od kože a plastov po drevo a oceľ. To vytvára obrovské množstvo prachu a znečisťujúcich látok, ktoré zaťažujú základné systémy filtrácie vzduchu.

Správna filtrácia vzduchu je pre neprerušenú prevádzku kľúčová

Dodávatelia automobilového priemyslu používajú priemyselné systémy na odstraňovanie prachu. Vstavané filtračné vložky sa pravidelne čistia prúdom stlačeného vzduchu. Po niekoľkých čisteniach sa filtre poškodia a proces výroby sa zastaví.

Tieto procesy vyžadujú optimálne a rýchle riešenie, aby doba odstavenia stroja bola čo najkratšia a znížila prestoje.

Čistý vzduch pri práci s kovmi

Nečistoty z kovoobrábania zahŕňajú veľké množstvo prachu, výbušných prachov a molekulárnych kontaminantov zodpovedných za zápach, korozívne reakcie alebo toxické nebezpečenstvo pre prevádzkovateľov a životné prostredie. Zachytávanie prachu, hmly alebo dymu z kovoobrábania môže byť jedinečnou výzvou.

Filtrácia vzduchu v striekacích kabínach 

Z dôvodu kvality výroby, hygieny a bezpečnosti vyžadujú zariadenia na striekanie farieb stály prívod čerstvého vzduchu. Prúd vzduchu v striekacích kabínach sa zdá byť ničím nerušený, ale často nie je rovnomerný. Samotný rozsah výroby predstavuje výzvu na dosiahnutie homogénneho prúdenia ovzdušia a na zabránenie účinku nefiltrovaného prúdenia vzduchu z jednej rozprašovacej kabíny do druhej. Prúd vzduchu môže byť odklonený a narušený - čo negatívne ovplyvňuje proces lakovania a kvalitu konečného produktu.

Filtrácia vzduchu a zberače prachu, hmly a dymu pri výrobe vozidiel

Najväčší výrobcovia automobilov na svete ako sú OEM, dodávatelia a subdodávatelia  využívajú riešenia a služby od spoločnosti Camfil. V každej fáze výroby ponúkame predfilter, jemné filtre, filtráciu HEPA, priemyselné zberače prachu a ďalšie príslušenstvo.

Naše výrobky sú energeticky úsporné, robustné a kompaktné. Sú navrhnuté pre použitie v stiesnených priestoroch. Podľa vašich konkrétnych požiadaviek prispôsobujeme a optimalizujeme všetky naše výrobky.

Najdôležitejšie výhody riešení od spoločnosti CAMFIL

  • Minimalizácia sťažností zamestnancov, ochrana ich zdravia a zníženie možnej zodpovednosti za akékoľvek škody na zdraví.
  • Šetrenie energie pomocou vysoko energeticky účinných filtrov.
  • Zníženie prestojov výrobnej linky pri čistení a údržbe a zníženie strát produktivity.
  • Predĺženie životnosti strojov.
  • Zvyšovanie kvality výrobkov a ich častí.
  • Dodržiavanie pracovných a environmentálnych predpisov.

Latest articles

Auto Body Shop

Created streda 23. januára 2019

Case Study: Protecting Family-Owned Auto Body Shop. With a reputation as the best in their area, the third generation, family-owned body shop rehabilitates the exterior of foreign and domestic vehicles as well as motorcycles, specialising in classic and specialty cars.

Case Studies