Laboratória a Biologická bezpečnosť

Laboratória a Biologická bezpečnosť

Udržujte svoje laboratóriá bezpečné tak, ako majú byť. Spĺňajte dôležité požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť a znížte riziko pomocou rozsiahlej ponuky riešení biologickej bezpečnosti od spoločnosti Camfil.

V citlivých prostrediach, ako sú farmaceutické a biofarmaceutické zariadenia s vysokou úrovňou biologickej bezpečnosti, je pre ľudí aj životné prostredie vyššie  riziko vystavenia toxickým látkam. Musíte chrániť výskumných pracovníkov pred kontamináciou a zabrániť, aby mikroorganizmy unikli z týchto prostredí. Môže ísť o otázku života a smrti.

Biosafety or containment solutions are critical in these major applications:

  • Biologické vedy, kde musíte chrániť nielen produkt, ale aj ľudí a životné prostredie mimo zariadenia pred vystavením patogénom alebo silným zlúčeninám.
  • Výskum a obrana, kde výskumní pracovníci manipulujú s vysoko nebezpečnými biologickými, chemickými a rádioaktívnymi materiálmi, ktoré musia byť zadržané, aby sa zabránilo ich dramatickému šíreniu.
  • Zdravotná starostlivosť, v izolovaných priestoroch na liečbu infekčných ochorení a v rádioaktívnej nukleárnej medicíne.

RÔZNE PROCESY A ÚROVNE BEZPEČNOSTI SI VYŽADUJÚ RÔZNE RIEŠENIA ČISTENIA VZDUCHU

V biologických vedách majú farmaceutické a biofarmaceutické zariadenia svoje vlastné osobitné požiadavky na kvalitu ovzdušia, no jedno majú spoločné: bezpečnosť pracovníkov, zariadení a procesov.

Laboratóriá biologickej bezpečnosti sú špecializované výskumné laboratóriá, kde vedci študujú infekčné agensy, baktérie, vírusy, parazity a toxické látky. Niekoľko nezachytených častíc alebo molekúl plynu v kontaminovanom vzduchu môže predstavovať vážnu hrozbu mimo týchto laboratórií. Je dôležité, aby váš systém filtrácie vzduchu zachytil všetky tieto potenciálne nebezpečné patogény vo vzduchu.

Potrebnú ochranu stanovujú štyri úrovne biologickej bezpečnosti (BSL). Čím vyššia BSL, tým viac požiadaviek a obmedzení sa pridáva k bezpečnostným opatreniam, ktoré sa musia dodržiavať. Materiály zistené v laboratóriách s najvyššou úrovňou BSL4 môžu spôsobiť u ľudí závažné alebo smrteľné choroby.

RIEŠENIA FILTRÁCIE VZDUCHU CAMFIL POMÁHAJÚ LABORATÓRIÁM ZACHOVAŤ BEZPEČNOSŤ

Vo všetkých prípadoch je filtrácia vzduchu prichádzajúceho aj vychádzajúceho z laboratória kľúčová. Prichádzajúci vzduch musí byť čistý, aby sa zabránilo kontaminácii vykonávaných prác. Aj vzduch vychádzajúci z laboratória musí byť filtrovaný, aby škodlivé alebo smrteľne nebezpečné látky a organizmy nepoškodili zdravie ľudí a vonkajšie prostredie.

Spoločnosť Camfil ponúka špeciálne riešenia zachytávania škodlivých látok, ktoré poskytujú aj najvyššiu úroveň bezpečnosti. Viaceré laboratóriá BSL-4 po celom svete sa v súčasnosti spoliehajú na naše riešenia zachytávania.

Kontaktujte teda našich odborníkov a zistite, ako znížiť možné šírenie chorôb vzduchotechnickými systémami laboratórií biologickej bezpečnosti a ďalších farmaceutických zariadení. Okrem účinného odstraňovania častíc získate aj riešenia s dlhou životnosťou, zníženým dosahom na životné prostredie a nízkymi celkovými nákladmi na prevádzku.

 

Latest articles

HEPA FILTRATION-The Changing trends

Created pondelok 22. februára 2021

HEPA filtration is required in a range of different Industries from Pharmaceuticals, Hospitals, Microelectronics and even the Food and Beverage Industry. Learn about the changing trends in HEPA filtration requirements, How HEPA filtration has advanced over the last number of years and how to identify and reduce the associated costs to your clean air requirements

Life science and healthcare Air quality

HEPA filters and industry standards

Created pondelok 22. februára 2021

deep dive into the world of hepa air filters and why they define industry standards

Standard and regulations Life science and healthcare Air quality

Mobile air cleaner application – revolutionizing clean air in the life science industry

Created štvrtok 18. februára 2021

Mobile air cleaner application – revolutionizing clean air in the life science industry

Air cleaners and air purifiers Life science and healthcare Air quality

Camfil ProSafe 

Created streda 23. januára 2019

Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.

Standard and regulations Food and beverage Life science and healthcare