Služby v oblasti molekulárnej kontaminácie vzduchu

SLUŽBY V OBLASTI MOLEKULÁRNEJ KONTAMINÁCIE VZDUCHU

Laboratórne služby

Zariadenie na testovanie molekulárnych filtračných médií sa nachádza v našom sídle v meste Trosa, vo Švédsku a v meste Ipoh, v Malajzii. Sú to príklady významných investícií, ktoré sa uskutočnili v oblasti molekulárnej filtrácie. V týchto jedinečných zariadeniach sa molekulárne filtre testujú v širokom rozsahu teplôt a vlhkosti, v ktorých sa vyskytujú rôzne plyny podľa noriem ISO 10121-1 a 10121-2. Účinnosť a životnosť sa určuje na základe pokrokových zariadení na vyhľadávanie nežiaducich plynov.


Molekulárne testovanie

GIGACHECK ACTIVE

 • Offline merania (trvanie 2 až 6 hodín)
 • Vyhľadávanie a kvantifikácia rôznych VOC. Detekcia viacerých zlúčenín ako Gigacheck passive.
 • Vyhľadávanie a kvantifikácia iónov (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, NH4+)
 • V súčasnosti dostupné v Ázii

GIGACHECK PASSIVE

 • Offline, pasívne vzorkovanie
 • Čas vzorkovania od 1 dňa do 1 mesiaca v závislosti od aplikácie
 • VOC (benzén, toluén, oktán, butylacetát, etylbenzén, xylén)
 • Kyseliny (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3, HF, HCI)
 • Amoniak (NH3)
 • OOrganické kyseliny (kyselina octová, kyselina mravčia)
 • Ozón (O3)
 • Dostupné v Severnej Amerike, Európe, na Strednom východe a v Ázii

CAMPURE CORROSION COUPONS

 • Offline, pasívne vzorkovanie
 • Stanovenie úrovne korózie podľa normy ISA 71.04-2013
 • Čas odberu vzoriek 30 dní
 • Dostupné v Severnej Amerike, Európe, na Strednom východe a v Ázii 

AirImage-COR

 • Monitorovanie v reálnom čase
 • Stanovenie úrovne korózie podľa normy ISA 71.04-2013
 • Veľmi dlhá výdrž batérie (5 rokov) – pri normálnych prevádzkových podmienkach
 • Uzatvorené puzdro z polykarbonátu
 • Bezdrôtové pripojenie pre múzejné aplikácie
 • Na požiadanie sú k dispozícii iné kovy (meď a striebro)
 • Dostupné v Severnej Amerike, na Strednom východe a v Ázii

MOLECULAR MEDIA TESTS

GIGAMONITOR (DEŠTRUKTÍVNY TEST)

 • Offline merania
 • Deštruktívny test
 • Posúdenie stavu a životaschopnosti „pleatovaných“ molekulárnych filtrov
 • Identifikácia a kvantifikácia prchavých organických zlúčenín a organických zlúčenín 
 • Dostupné v Severnej Amerike, Európe, na Strednom východe a v Ázii