Dátové centrá

Dátové centrá

V dátovom centre nie je čas na prestoje. Udržiavajte svoje vzácne zariadenia a ľudí v prevádzke pomocou vysokoefektívnych riešení filtrácie vzduchu.

Zákazníci dátových centier po celom svete sa pri zachovávaní toku čistého vzduchu a toku údajov spoliehajú na filtračné riešenia spoločnosti Camfil. Nielenže pomáhajú zabezpečiť zdravé a bezpečné vnútorné prostredie bez škodlivých znečisťujúcich látok vo vzduchu, ale môžu tiež znížiť spotrebu energie vašich IT zariadení s vysokou spotrebou.

Prečo je misia zabezpečenia kvality vnútorného vzduchu rozhodujúca v dátových centrách

Významné dátové centrá v súčasnosti vyžadujú vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť ako kedykoľvek predtým. Kvalita vnútorného vzduchu zohráva kľúčovú úlohu pri zachovávaní plnej funkčnosti dátových centier, hlavných serverov a elektronických komponentov.

Časticové a plynné kontaminanty vážne ohrozujú túto bezpečnosť. Môžu pochádzať z vnútorných zdrojov, od ľudí vstupujúcich do budovy a vychádzajúcich z nej a z vonkajších ventilačných systémov. Tieto kontaminanty môžu mať za následok výpadok zariadenia, úplnú poruchu alebo v najhoršom prípade stratu údajov.

Rizika zahŕňajú:

  • Koróziu komponentov v dôsledku prachu obsahujúceho plyny so sírou.
  • Prekážku v prúdení chladiaceho vzduchu a deformáciu povrchov.
  • Zmeny elektrickej impedancie, poruchu obvodu a vyhorenie s pridruženým rizikom požiaru.

GDobré riešenia filtrácie vzduchu pomáhajú znižovať náklady na energie

Dátové centrá spotrebúvajú 2 % všetkej elektriny použitej v USA, z čoho 32 % spotrebúvajú klimatizačné systémy. Na miestach s prirodzene chladným podnebím využívajú vlastníci zariadení prirodzené chladenie na vyriešenie problémov s nákladmi na energie. Prichádzajúci vzduch sa však musí vyčistiť, aby sa ochránili zariadenia.

Päťhviezdičkové vzduchové filtre Camfil vám môžu pomôcť znížiť náklady na energie, a to v mnohých prípadoch až o 40 alebo viac percent. Môžete použiť náš softvér životného cyklu na zváženie ceny filtra, nákladov na likvidáciu, nákladov na energie a nákladov na prácu spojených s riešením filtrácie vzduchu.

Výhody vzduchových filtrov Camfil vo vašom dátovom centre

  • Predchádzanie odstávkam a poruchám zariadenia.
  • Zlepšenie požiarnej odolnosti pomocou vzduchových filtrov spomaľujúcich horenie.
  • Lepšia energetická účinnosť a nižšie náklady na energie.
  • Štít proti elektromagnetickému rušeniu, ktoré spôsobuje chyby údajov a poruchu zariadenia.
  • Jeden z najširších výberov riešení filtrácie vzduchu na trhu prispôsobených vašim potrebám.
  • Nižšia uhlíková stopa vďaka ekologickým produktom s vysokou energetickou účinnosťou, ktoré sú v súlade so všetkými medzinárodnými normami.

Latest articles

Data Warehouse

Created pondelok 22. februára 2021

Air filters in data centres offer a host of solid business benefits in a whole range of different applications, but one of their most impressive uses is in data centres. They raise energy efficiency and lower energy bills along with providing healthy work environment.

Electronics and optics

What Are the Effects of Corrosion?

Created streda 23. januára 2019

Some of the effects of corrosion include a significant deterioration of natural and historic monuments. Air pollution causes corrosion, and it’s becoming worse worldwide. Learn how to protect your equipment.

Electronics and optics

Data Centre Air Filtration

Created streda 23. januára 2019

To remain operational, data centres must be cooled to a specific temperature, and the physical equipment must be protected from the elements to avoid costly breakdowns. How can Camfil help you achieve the right temperature?

Electronics and optics