Dátové centrá

Dátové centrá

V dátovom centre nie je čas na prestoje. Udržiavajte svoje vzácne zariadenia a ľudí v prevádzke pomocou vysokoefektívnych riešení filtrácie vzduchu.

Zákazníci dátových centier po celom svete sa pri zachovávaní toku čistého vzduchu a toku údajov spoliehajú na filtračné riešenia spoločnosti Camfil. Nielenže pomáhajú zabezpečiť zdravé a bezpečné vnútorné prostredie bez škodlivých znečisťujúcich látok vo vzduchu, ale môžu tiež znížiť spotrebu energie vašich IT zariadení s vysokou spotrebou.

Prečo je misia zabezpečenia kvality vnútorného vzduchu rozhodujúca v dátových centrách

Významné dátové centrá v súčasnosti vyžadujú vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť ako kedykoľvek predtým. Kvalita vnútorného vzduchu zohráva kľúčovú úlohu pri zachovávaní plnej funkčnosti dátových centier, hlavných serverov a elektronických komponentov.

Časticové a plynné kontaminanty vážne ohrozujú túto bezpečnosť. Môžu pochádzať z vnútorných zdrojov, od ľudí vstupujúcich do budovy a vychádzajúcich z nej a z vonkajších ventilačných systémov. Tieto kontaminanty môžu mať za následok výpadok zariadenia, úplnú poruchu alebo v najhoršom prípade stratu údajov.

Rizika zahŕňajú:

  • Koróziu komponentov v dôsledku prachu obsahujúceho plyny so sírou.
  • Prekážku v prúdení chladiaceho vzduchu a deformáciu povrchov.
  • Zmeny elektrickej impedancie, poruchu obvodu a vyhorenie s pridruženým rizikom požiaru.

GDobré riešenia filtrácie vzduchu pomáhajú znižovať náklady na energie

Dátové centrá spotrebúvajú 2 % všetkej elektriny použitej v USA, z čoho 32 % spotrebúvajú klimatizačné systémy. Na miestach s prirodzene chladným podnebím využívajú vlastníci zariadení prirodzené chladenie na vyriešenie problémov s nákladmi na energie. Prichádzajúci vzduch sa však musí vyčistiť, aby sa ochránili zariadenia.

Päťhviezdičkové vzduchové filtre Camfil vám môžu pomôcť znížiť náklady na energie, a to v mnohých prípadoch až o 40 alebo viac percent. Môžete použiť náš softvér životného cyklu na zváženie ceny filtra, nákladov na likvidáciu, nákladov na energie a nákladov na prácu spojených s riešením filtrácie vzduchu.

Výhody vzduchových filtrov Camfil vo vašom dátovom centre

  • Predchádzanie odstávkam a poruchám zariadenia.
  • Zlepšenie požiarnej odolnosti pomocou vzduchových filtrov spomaľujúcich horenie.
  • Lepšia energetická účinnosť a nižšie náklady na energie.
  • Štít proti elektromagnetickému rušeniu, ktoré spôsobuje chyby údajov a poruchu zariadenia.
  • Jeden z najširších výberov riešení filtrácie vzduchu na trhu prispôsobených vašim potrebám.
  • Nižšia uhlíková stopa vďaka ekologickým produktom s vysokou energetickou účinnosťou, ktoré sú v súlade so všetkými medzinárodnými normami.