Nemocnice a Kliniky

Nemocnice a Kliniky

Počas regenerácie a liečby zohráva v zdravotníckych zariadeniach dobrá kvalita vzduchu kľúčovú úlohu – aj od toho závisia ľudské životy.

Nemocnice sú určené na liečbu a regeneráciu ľudí. Všetky priestory musia spĺňať vysokú úroveň čistoty, predovšetkým pri pacientoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Potreba vzduchovej filtrácie v nemocniciach

Štúdie ukázali, že v mnohých nemocniciach je kvalita ovzdušia nízka. Čistejší vzduch pomáha pacientovi zotaviť sa a dokonca znižuje fyziologický stres. Správne zavedenie filtračných systémov rieši problémy so zlou kvalitou vnútorného vzduchu.

Všetky nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou, zubné ambulancie a kliniky asistovanej reprodukcie musia predstavovať základ čistoty a zdravia. Citlivé vybavenie je nutné chrániť pred škodlivými látkami, ktoré bránia jeho činnosti. Na operačných sálach sú v súčasnosti prioritou aj energeticky úsporné a flexibilné filtračné systémy.

Spomínané ciele možno dosiahnuť použitím správneho filtračného systému, ktorý účinne odstraňuje aj tie najmenšie nečistoty vo vzduchu. Kľúčom k splneniu týchto výziev môže byť filtrácia vzduchu od spoločnosti Camfil.

Jednotky špeciálnej starostlivosti

Mnoho nemocníc poskytuje pacientom špeciálnu zdravotnú starostlivosť, najmä z infekčných, onkologických alebo hematologických oddelení. Na týchto oddeleniach sa vysokokvalifikovaný personál stará o veľmi ohrozených pacientov, ktorí vyžadujú buď extrémnu ochranu pred znečistením, alebo osobitnú starostlivosť od zdravotnej sestry a lekára.

Niekoľko príčin nízkej kvality vzduchu v nemocnici

Na vyriešenie tohto problému a nájdenie vhodných riešení v oblasti filtrácie vzduchu je dôležité pochopiť hlavné príčiny zlej kvality vzduchu v zdravotníckych zariadeniach.

Pacienti

Chorí pacienti v zdravotníckych zariadeniach môžu prispieť  k zníženiu kvality ovzdušia. Kašeľ znečisťuje nie len vzduch, ale aj povrchy v nemocničnej miestnosti a laboratóriu. Otvorené rany alebo infekcie môžu prenášať vírusy a baktérie z tela pacienta na povrchy, ako sú postele, šálky, taniere, príbory, posteľná bielizeň atď.

Budova nemocnice

Väčšina verejných nemocníc umiestnených vo veľkých mestách vznikla pred mnohými rokmi. Inovácie v oblasti vetrania neboli také pokročilé, ako dnes. Z tohto dôvodu vzduch nasávaný do nemocnice nemusí byť zastaralým zariadením správne filtrovaný a znečistenie ako sú roztoče prachu, nečistoty, peľ a vzduchom prenášané baktérie môžu ľahšie prúdiť cez nemocničné vetracie šachty.

Vlhkosť je vo vzduchotechnických zariadeniach osobitným problémom. Často vedie k rizikám, ako sú plesne, nehovoriac o riziku salmonely a nozokomiálnych infekcií, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy presahujúce samotnú kvalitu vzduchu.

Kvalita externého vzduchu

Veľká časť vzduchu cirkulujúceho v nemocnici je získavaná z vonkajšieho prostredia. Kvalita vnútorného vzduchu do značnej miery závisí od kvality vonkajšieho vzduchu. Nebezpečné výfukové plyny a pachy, ktoré sú privádzané z vonkajšieho prostredia do budovy prostredníctvom ventilácie a filtračnej techniky tiež predstavujú značnú hrozbu.

Camfil vyhovuje potrebám nemocnice a zdravotníckych zariadení

Camfil je s 50 ročnými skúsenosťami globálnym lídrom v oblasti dizajnu a riešení systémov pre čisté ovzdušie. Naše produkty chránia ľudí, procesy a životné prostredie, zvyšujú efektivitu a znižujú spotrebu energie. Camfil kladie veľký dôraz na efektívnosť a kvalitu svojich výrobkov.