Nemocnice a Kliniky

Nemocnice a Kliniky

Počas regenerácie a liečby zohráva v zdravotníckych zariadeniach dobrá kvalita vzduchu kľúčovú úlohu – aj od toho závisia ľudské životy.

Nemocnice sú určené na liečbu a regeneráciu ľudí. Všetky priestory musia spĺňať vysokú úroveň čistoty, predovšetkým pri pacientoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Potreba vzduchovej filtrácie v nemocniciach

Štúdie ukázali, že v mnohých nemocniciach je kvalita ovzdušia nízka. Čistejší vzduch pomáha pacientovi zotaviť sa a dokonca znižuje fyziologický stres. Správne zavedenie filtračných systémov rieši problémy so zlou kvalitou vnútorného vzduchu.

Všetky nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou, zubné ambulancie a kliniky asistovanej reprodukcie musia predstavovať základ čistoty a zdravia. Citlivé vybavenie je nutné chrániť pred škodlivými látkami, ktoré bránia jeho činnosti. Na operačných sálach sú v súčasnosti prioritou aj energeticky úsporné a flexibilné filtračné systémy.

Spomínané ciele možno dosiahnuť použitím správneho filtračného systému, ktorý účinne odstraňuje aj tie najmenšie nečistoty vo vzduchu. Kľúčom k splneniu týchto výziev môže byť filtrácia vzduchu od spoločnosti Camfil.

Jednotky špeciálnej starostlivosti

Mnoho nemocníc poskytuje pacientom špeciálnu zdravotnú starostlivosť, najmä z infekčných, onkologických alebo hematologických oddelení. Na týchto oddeleniach sa vysokokvalifikovaný personál stará o veľmi ohrozených pacientov, ktorí vyžadujú buď extrémnu ochranu pred znečistením, alebo osobitnú starostlivosť od zdravotnej sestry a lekára.

Niekoľko príčin nízkej kvality vzduchu v nemocnici

Na vyriešenie tohto problému a nájdenie vhodných riešení v oblasti filtrácie vzduchu je dôležité pochopiť hlavné príčiny zlej kvality vzduchu v zdravotníckych zariadeniach.

Pacienti

Chorí pacienti v zdravotníckych zariadeniach môžu prispieť  k zníženiu kvality ovzdušia. Kašeľ znečisťuje nie len vzduch, ale aj povrchy v nemocničnej miestnosti a laboratóriu. Otvorené rany alebo infekcie môžu prenášať vírusy a baktérie z tela pacienta na povrchy, ako sú postele, šálky, taniere, príbory, posteľná bielizeň atď.

Budova nemocnice

Väčšina verejných nemocníc umiestnených vo veľkých mestách vznikla pred mnohými rokmi. Inovácie v oblasti vetrania neboli také pokročilé, ako dnes. Z tohto dôvodu vzduch nasávaný do nemocnice nemusí byť zastaralým zariadením správne filtrovaný a znečistenie ako sú roztoče prachu, nečistoty, peľ a vzduchom prenášané baktérie môžu ľahšie prúdiť cez nemocničné vetracie šachty.

Vlhkosť je vo vzduchotechnických zariadeniach osobitným problémom. Často vedie k rizikám, ako sú plesne, nehovoriac o riziku salmonely a nozokomiálnych infekcií, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy presahujúce samotnú kvalitu vzduchu.

Kvalita externého vzduchu

Veľká časť vzduchu cirkulujúceho v nemocnici je získavaná z vonkajšieho prostredia. Kvalita vnútorného vzduchu do značnej miery závisí od kvality vonkajšieho vzduchu. Nebezpečné výfukové plyny a pachy, ktoré sú privádzané z vonkajšieho prostredia do budovy prostredníctvom ventilácie a filtračnej techniky tiež predstavujú značnú hrozbu.

Camfil vyhovuje potrebám nemocnice a zdravotníckych zariadení

Camfil je s 50 ročnými skúsenosťami globálnym lídrom v oblasti dizajnu a riešení systémov pre čisté ovzdušie. Naše produkty chránia ľudí, procesy a životné prostredie, zvyšujú efektivitu a znižujú spotrebu energie. Camfil kladie veľký dôraz na efektívnosť a kvalitu svojich výrobkov.

Latest articles

HEPA FILTRATION-The Changing trends

Created pondelok 22. februára 2021

HEPA filtration is required in a range of different Industries from Pharmaceuticals, Hospitals, Microelectronics and even the Food and Beverage Industry. Learn about the changing trends in HEPA filtration requirements, How HEPA filtration has advanced over the last number of years and how to identify and reduce the associated costs to your clean air requirements

Life science and healthcare Air quality

HEPA filters and industry standards

Created pondelok 22. februára 2021

deep dive into the world of hepa air filters and why they define industry standards

Standard and regulations Life science and healthcare Air quality

Air Quality recommendations for dental surgeries

Created pondelok 22. februára 2021

Reduce fallow time between patients with our dental HEPA air purifiers. Removes contaminants created during dental procedures

Virus Contamination Control Air cleaners and air purifiers Air quality

Hospital Air Cleaners

Created štvrtok 18. februára 2021

Find out how Camfil solutions can help you protect your patients and staff in your hospital

Air cleaners and air purifiers Life science and healthcare

Reducing the risk of infection through virus by combating the air pathogens 

Created utorok 25. februára 2020

Combating the virus in the air. Maintaining a good level of hygiene and covering the mouth with a mask are good ways to stay protected but is this enough? Maintaining a hygienic and sanitary environment along with protection from those infected are vital as the virus thrives in contaminated conditions.

Virus Contamination Control Life science and healthcare Air quality

Hospitals & Healthcare: St. James Hospital Dublin

Created streda 23. januára 2019

St James Hospital Prevents Aspergillus. Healthcare facilities must maintain the highest levels of cleanliness to promote health and healing. Camfil provides air cleaners for these environments. St. James Hospitaal in Dublin used Camfil for Aspergillus prevention.

Take a breath Case Studies Commercial and Public buildings Life science and healthcare

Hospital Air Quality Matters

Created streda 23. januára 2019

As a place of healing and recovery, hospital air quality is even more important than the air quality at commercial offices and shopping malls. The purpose of a hospital is to return people to good health, and an essential aspect of this process is ensuring that airborne pollutants do not make existing conditions worse.

Life science and healthcare

Molecular Filtration For Life

Created streda 23. januára 2019

Starting the In Vitro Fertilisation (IVF) process can be an exciting and nerve-wracking experience for anyone needing help in conceiving a child.

Life science and healthcare

Camfil ProSafe 

Created streda 23. januára 2019

Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.

Standard and regulations Food and beverage Life science and healthcare