Pevný disk

Pevný disk

Chráňte svoje citlivé pevné disky a získajte optimálne riešenie kontroly kontaminácie pre tento komponent dôležitý pre obchodnú činnosť.

V  súčasnosti výrobcovia pevných diskov súťažia v cene a spoľahlivosti s výrobcami SSD diskov. A zvýšený výkon očakávaný od počítačov spolu s čoraz menšími záznamovými časťami pre pevné disky kladú na disky vyššie nároky na kvalitu.

Na zaistenie minimálnej kontaminácie povrchov diskov je rozhodujúca úplná kontrola kontaminácie v čistých priestoroch. Znečisťujúce častice/prach a chemické kontaminanty sú adsorbované povrchom diskov a záznamových hláv. Prach poškriabe povrchy záznamovej hlavy aj disku. To môže spolu aj s tou najmenšou chybou viesť k zlej kvalite produktu a v najhoršom prípade k strate údajov.

KONTAMINANTY POCHÁDZAJÚ Z RÔZNYCH ZDROJOV, NAPRÍKLAD:

 • Pracovníci
 • Zariadenia
 • Konštrukčné materiály
 • Kazetové materiály
 • Procesné chemikálie
 • Proces balenia
 • Statická elektrina
 • Vnútorný a vonkajší vzduch

ZNÁME VPLYVY  MOLEKULÁRNEJ KONTAMINÁCIE:

 • Zvýšené statické trenie v dôsledku nahromadenia nečistôt na hlave alebo disku.
 • Korózia spôsobená organickými alebo anorganickými kyselinami.
 • Hromadenie nečistôt na hlave alebo disku ovplyvňujúce letovú výšku

CHRÁŇTE SVOJE DISKY PRED ICH PROSTREDÍM

Vaše pevné disky musia tiež dýchať. Našťastie, vďaka vysokoúčinným filtrom ako HEPA a ULPA je možné kontrolovať častice a chemické kontaminanty, ktoré sa nedajú odstrániť bežnými filtrami na hrubý prach.

Všetky závody na výrobu pevných diskov používajú pokročilé prostredie čistých priestorov s časticami s kontrolou molekulárnej kontaminácie vzduchu (AMC) pre špecifické kontaminanty. Spoločnosť Camfil si v priebehu rokov vybudovala databázu aplikácií, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť najprísnejšie požiadavky pre rôzne prostredia procesu, ako je výroba, zostava hlavy (HSA), postriekanie a vytvrdzovanie. Vďaka komplexnému analytickému programu môže spoločnosť Camfil analyzovať a kvantifikovať kontamináciu (častice a AMC) a navrhnúť najlepšie riešenia výrobcom pevných diskov.