Školy a Univerzity

Školy a Univerzity

Buďte vzdelaní v oblasti dobrej kvality vzduchu v priestoroch škôl a univerzít. Pomôžte študentom s dobrou IAQ zvýšiť ich kognitívne výkony, ktoré sú pre úspešné učenie nevyhnuté.

Čítanie, písanie, aritmetika a dobrá kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch. Pomocou správnych filtrov a správnej údržby vám systém VZT (HVAC) pomôže dosiahnuť pre vzdelávanie tie najlepšie podmienky, ktoré majú pozitívny vplyv na úspechy a výkonnosť študentov.

Dobrá kvalita vnútorného vzduchu je pre školy kľúčová

Každý deň sedí v školských laviciach približne 51 miliónov študentov z celého sveta. Mnoho škôl vyžaduje rozsiahlu renováciu a hlási problémy spojené so zlou kvalitou vnútorného vzduchu. Bez rýchlej reakcie na tieto problémy môže zlá kvalita vnútorného vzduchu (IAQ) viesť ku krátkodobým aj dlhodobým zdravotným problémom ako aj nákladným opravám.

Výzvy pre vetracie systémy

Školy a ďalšie vzdelávacie zariadenia predkladajú konštruktérom vetracích systémov jedinečné problémy. Väčšina škôl má rôznu štruktúru a prostredie, ako sú napríklad učebne, laboratóriá, dielne, telocvične, knižnice, kaviarne a miestnosti pre fotografovanie. Dokonca laboratóriá fyziky a biológie predstavujú unikátne výzvy v oblasti správnej IAQ.

Vysoká kognitívna schopnosť potrebná na úspešné učenie sa vo vnútorných priestoroch spája s dobrou kvalitou vzduchu. Pravdou však je, že väčšina vzdelávacích zariadení sa nachádza v oblastiach s vysokou hustotou obyvateľstva (mestá) a vzduch môže byť kontaminovaný širokou škálou znečisťujúcich látok pochádzajúcich z vonkajších a vnútorných zdrojov. Riziká, ktorým čelia študenti a učitelia sa pohybujú od všeobecných problémov IAQ po problémy s emisiami z dopravy, toxických plynov a vírusov v laboratóriách.

Camfil ponúka solídne a špecializované riešenia v oblasti filtrácie častíc a molekulárnej filtrácie.

Výhody dobrej kvality vzduchu vo vzdelávacích zariadeniach

  • Znižuje počet neprítomných študentov a zamestnancov.
  • Znižuje poškodenie budov a zvyšuje energetickú účinnosť.
  • Znižuje požiadavky na vetranie vonkajšieho vzduchu.
  • Zabraňuje napätým vzťahom v dôsledku zlej kvality vnútorného vzduchu.
  • Podporuje zdravé prostredie pre ľudí trpiacich alergiami a astmou.
  • Najdôležitejšie je, že pomáha chrániť študentov - to je jedna z našich najdôležitejších investícií v budúcnosti.