Bezpečnostné nástavce

Bezpečnostné nástavce

Nástavce na bezpečnú výmenu filtrov sa využívajú najmä na odvádzaný vzduch v laboratóriách biologickej bezpečnosti, nemocniciach a aplikáciách, pri ktorých je nutná výmena filtra bez kontaminácie.

Spoločnosť Camfil ponúka riešenia pre všetky úrovne požiadaviek na bezpečnosť, od nízkorizikových aplikácií po vysokorizikové laboratóriá biologickej bezpečnosti BSL4.
Bezpečnostné nástavce sa používajú hlavne vo veľmi citlivých aplikáciách, pri ktorých sú ľudia, zvieratá alebo životné prostredie ohrozené nebezpečenstvom vysoko infekčných mikroorganizmov alebo vírusov.
Filtre po použití často obsahujú škodlivé kontaminácie. Výmena filtra je pre pracovníka bezpečná, pretože kryty sú vybavené systémom výmeny filtra typu „bag in bag out“ (BIBO).