Naftové a Plynové motory

Naftové a Plynové motory

Naftové a plynové motory potrebujú počas spaľovania ochranu pred poveternostnými vplyvmi, nadmernými teplotami a kontaminantmi. Taktiež okolie potrebuje ochranu pred horúcimi výfukovými plynmi. Robustné riešenia chránia pred akýmkoľvek rizikom prepätia.

Častice prachu z okolitého vzduchu vedú k opotrebovaniu motorov s vnútorným spaľovaním a ich komponentov, ako sú piesty, krúžky a obloženia valcov, čo vedie k nákladným opravám. Tieto kontaminanty tiež vedú k menej efektívnemu procesu spaľovania.

PLNOU PAROU VPRED S VÝKONNÝMI RIEŠENIAMI CAMFIL

Naše robustné a vysokoúčinné riešenia filtrácie prívodu vzduchu predĺžia životnosť vášho motora, zachovajú jeho konštrukčný výkon a znížia emisie CO2. To nakoniec povedie k vyššej dostupnosti a ziskovosti.

Využívaním testovacích zariadení, ktoré napodobňujú extrémne podmienky, od postreku soľou a vodou až po vysoké prietoky vzduchu a vysoký tlak pri roztrhnutí, sa naša skupina pre výskum a vývoj zameriava na zaistenie spoľahlivosti. Naše produkty testujeme v reálnych podmienkach pomocou našich mobilných testovacích prívesov CamLabs a sme vždy pripravení vám ukázať skutočné údaje o výkone. Naše patentované riešenia ako CamGT 3V-600 posunuli priemyselné limity, pokiaľ ide o schopnosť manipulácie s vodou, účinnosť odstraňovania solí a nižší pokles prevádzkového tlaku. Keď je spoľahlivosť rozhodujúca, vaše vzduchové filtre by mali byť tiež spoľahlivé.

Snažíme sa porozumieť ovzdušiu a miestnym podmienkam lepšie ako ktokoľvek iný. Trochu obsedantné? Možno. Ale keď až 98 % z toho, čo vstupuje do vášho zariadenia, je vzduch, veríme, že je to dobrá vec. Poskytnutím faktov, ktoré potrebujete na uľahčenie rozhodnutí, môžete optimalizovať výkon a efektívnosť. Ako najpredvídateľnejší poskytovateľ vzduchových riešení udržiava spoločnosť Camfil vaše zariadenie lepšie a dlhšie funkčné, pričom odstraňuje prvok prekvapenia. Pomôžeme vám mať naďalej kontrolu.

IAk navrhujete nový systém alebo jednoducho chcete zlepšiť svoj súčasný výkon, informujte sa o našom softvéri nákladov na životný cyklus, našich riešeniach na odber vzoriek vzduchu alebo o teste CamLab.