Aktivovaný oxid hlinitý

Aktivovaný oxid hlinitý

Molekulárne médium je základom všetkých úspešných riešení molekulárnej filtrácie. Spoločnosť Camfil ponúka výber osvedčených aktivovaných oxidov hlinitých na kyslé plyny a iné kontaminanty, najmä v aplikáciách na reguláciu korózie.

Aktivovaný oxid hlinitý je dôležitý adsorbent, no jeho fyzikálna štruktúra a chemické vlastnosti sa veľmi líšia od aktivovaného uhlíka. V podstate všetky aktivované oxidy hlinité používané na čistenie vzduchu (okrem desikantov) sú povrchovo modifikované alebo impregnované a v dôsledku toho fungujú skôr cielene než širokospektrálne. Z tohto dôvodu sú určené na špecifickú adsorpciu jednotlivej molekuly alebo skupiny molekúl. Najbežnejšie aplikácie zahŕňajú odstraňovanie kyslých plynov v aplikáciách na reguláciu korózie. Aktivovaný oxid hlinitý môže byť vyrobený z rôznych surovín, v rôznych kvalitách a rôznych veľkostiach. Úprava týchto faktorov umožňuje spoločnosti Camfil optimalizovať účinnosť, životnosť a stratu tlaku pre rôzne aplikácie zákazníkov. Aktivovaný oxid hlinitý pracuje s chemickým adsorpčným mechanizmom. Aktivovaný oxid hlinitý je na báze minerálov a aktívne uhlie je z organických surovín (na báze uhlíka). V dôsledku toho má aktivovaný oxid hlinitý lepšie vlastnosti horľavosti ako aktivovaný uhlík.