Reštaurácie

Reštaurácie

Vložte čistý vzduch na menu vo svojej reštaurácii - minimalizujte riziko požiaru, eliminujte nepríjemné pachy a zvyšujte lojalitu zákazníka zabezpečením čerstvého a čistého vzduchu.

V poslednej dobe sa čoraz viac ľudí stravuje mimo domova a do najmenších detailov hodnotí čas strávený v reštauráciách. Táto zvýšená frekvencia môže priniesť väčšie zisky, ale tiež hrozby pre kuchyňu. Reštaurácie by práve z tohto dôvodu mali vzduch starostlivo spravovať.

Výzvy týkajúce sa ventilácie v reštauráciách a riadenie kvality vzduchu

Reštaurácie majú na rozdiel od pokojnej a tichšej kuchyne v domácnostiach úplne iné požiadavky. V reštauráciách (priemyselnej kuchyni) sa systém vetrania používa počas prípravy jedál na odstránenie tepla, pary a olejovej hmly.

Tento vzduch sa typicky vypúšťa do atmosféry. Vypúšťanie takého znečisteného vzduchu cez budovy do atmosféry predstavuje rôzne riziká, vrátane:

  • Požiarov
  • Zlej hygieny vetracích potrubí
  • Priťahovania škodcov
  • Nepríjemných pachov

Správna ventilácia v reštaurácii - Dobrá pre zdravie a podnikanie

Komerčné kuchyne sú na odstránenie dymu, mastnoty a pary veľmi dobre vetrané. Filtrácia vzduchu vo ventilačných šachtách sa používa na minimalizáciu rizika požiaru ako aj na odstránenie zápachu.

Najlepším riešením na zníženie rizika je vybrať správne filtračné systémy, ktoré kombinujú separáciu olejovej hmly, jemných častíc a zároveň odstraňujú aj nepríjemné pachy. Všetky tieto nečistoty sa často vyskytujú vo vysokých koncentráciách v každej priemyselnej kuchyni. Po výbere správneho vybavenia a filtrov je nutné dodržať stanovené intervaly údržby, ktoré zaručia vysokú účinnosť.

Chránte vaše potraviny, zariadenia a zdravie zákazníkov a zamestnancov

Všetok vzduch, ktorý sa odstraňuje z kuchyne a z priestorov reštaurácie je nutné dopĺňať čerstvým vzduchom.  Na dosiahnutie vysokej úrovne kvality vnútorného vzduchu (IAQ) sa požaduje správna filtrácia vstupného vzduchu. Z hľadiska ochrany ľudí je dôležité, aby najmenšia frakcia pevných častíc PM1 bola účinne filtrovaná pomocou filtrov ePM1 v súlade s PN-EN ISO 16890.

 

Latest articles

Understand the Challenges in the indoor environment when the outdoor temperature changes

Created piatok 7. januára 2022

In cold winter months, our energy and heat needs increase as the temperature drops outside. The sudden temperature change can lead to a sharp increase in pollution levels in the outdoor air. In addition, the cold itself means that we spend even more time indoors, which brings us closer to each other. Many don't understand how it affects us and our indoor environment.

Air quality Commercial and Public buildings Air cleaners and air purifiers

Why do we need a deeper connection with the air we absolutely depend upon - indoor air quality

Created piatok 27. augusta 2021

Camfil is in the vanguard of a growing international movement to reduce the negative health effects of polluted air. As a leader in clean air solutions, we actively inform and educate customers, decision-makers, and the general public about threatening air pollutants and the tangible benefits of effective air filtration and high indoor air quality.

Virus Contamination Control Take a breath Air quality Commercial and Public buildings Air cleaners and air purifiers

Why high efficiency air filtration is important for food safety

Created pondelok 22. februára 2021

Why high efficiency air filtration is important for food safety

Air quality Food and beverage Air cleaners and air purifiers

Reducing the risk of infection through virus by combating the air pathogens 

Created utorok 25. februára 2020

Combating the virus in the air. Maintaining a good level of hygiene and covering the mouth with a mask are good ways to stay protected but is this enough? Maintaining a hygienic and sanitary environment along with protection from those infected are vital as the virus thrives in contaminated conditions.

Life science and healthcare Virus Contamination Control Air quality