Reštaurácie

Reštaurácie

Vložte čistý vzduch na menu vo svojej reštaurácii - minimalizujte riziko požiaru, eliminujte nepríjemné pachy a zvyšujte lojalitu zákazníka zabezpečením čerstvého a čistého vzduchu.

V poslednej dobe sa čoraz viac ľudí stravuje mimo domova a do najmenších detailov hodnotí čas strávený v reštauráciách. Táto zvýšená frekvencia môže priniesť väčšie zisky, ale tiež hrozby pre kuchyňu. Reštaurácie by práve z tohto dôvodu mali vzduch starostlivo spravovať.

Výzvy týkajúce sa ventilácie v reštauráciách a riadenie kvality vzduchu

Reštaurácie majú na rozdiel od pokojnej a tichšej kuchyne v domácnostiach úplne iné požiadavky. V reštauráciách (priemyselnej kuchyni) sa systém vetrania používa počas prípravy jedál na odstránenie tepla, pary a olejovej hmly.

Tento vzduch sa typicky vypúšťa do atmosféry. Vypúšťanie takého znečisteného vzduchu cez budovy do atmosféry predstavuje rôzne riziká, vrátane:

  • Požiarov
  • Zlej hygieny vetracích potrubí
  • Priťahovania škodcov
  • Nepríjemných pachov

Správna ventilácia v reštaurácii - Dobrá pre zdravie a podnikanie

Komerčné kuchyne sú na odstránenie dymu, mastnoty a pary veľmi dobre vetrané. Filtrácia vzduchu vo ventilačných šachtách sa používa na minimalizáciu rizika požiaru ako aj na odstránenie zápachu.

Najlepším riešením na zníženie rizika je vybrať správne filtračné systémy, ktoré kombinujú separáciu olejovej hmly, jemných častíc a zároveň odstraňujú aj nepríjemné pachy. Všetky tieto nečistoty sa často vyskytujú vo vysokých koncentráciách v každej priemyselnej kuchyni. Po výbere správneho vybavenia a filtrov je nutné dodržať stanovené intervaly údržby, ktoré zaručia vysokú účinnosť.

Chránte vaše potraviny, zariadenia a zdravie zákazníkov a zamestnancov

Všetok vzduch, ktorý sa odstraňuje z kuchyne a z priestorov reštaurácie je nutné dopĺňať čerstvým vzduchom.  Na dosiahnutie vysokej úrovne kvality vnútorného vzduchu (IAQ) sa požaduje správna filtrácia vstupného vzduchu. Z hľadiska ochrany ľudí je dôležité, aby najmenšia frakcia pevných častíc PM1 bola účinne filtrovaná pomocou filtrov ePM1 v súlade s PN-EN ISO 16890.