Filtračné médium

Filtračné médium

Sypké adsorbenty na reguláciu molekulárnej plynnej kontaminácie.

Rad adsorbentov zahŕňa aktivovaný uhlík, impregnovaný uhlík so širokou škálou chemikálií na zvýšenie výkonu, aktivovaný oxid hlinitý s impregnovaným manganistanom, ako aj zmesi a hybridné médiá.