Kovoobrábanie

Kovoobrábanie

Zvýšte efektívnosť výroby, znížte vplyv na životné prostredie a zaistite bezpečnosť svojho pracoviska a pracovníkov. Naše zachytávače prachu a dymu a vzduchové filtre pre kovoobrábacie práce pre vás tvrdo pracujú, aby ste sa mohli sústrediť na dokončenie svojej práce.

V závislosti od priemyselného odvetvia môže kontaminácia z kovoobrábania zahŕňať veľké množstvo prachu, výbušný prach a molekulárne znečisťujúce látky, ktoré sú zodpovedné za zápach, korozívne reakcie alebo toxické nebezpečenstvo pre obsluhu a životné prostredie. Všetky situácie si vyžadujú jedinečné riešenia filtrácie vzduchu, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň dlhodobého výkonu v potenciálne náročných prevádzkových podmienkach.

PROBLÉMY S ČISTÝM VZDUCHOM V KOVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE

Kovospracujúci priemysel môže zahŕňať vzdušný a kozmický priestor, leštenie, brúsenie, rezanie laserom, plazmové rezanie, obrábanie, metalizácia, striekanie farieb, tryskanie, silá, zváranie, termálne striekanie a ďalšie. Zachytávanie prachu, dymu, hmly a výparov vytvorených počas kovoobrábacích procesov môže predstavovať jedinečnú výzvu.  

Camfil je odborníkom na priemyselné zachytávače prachu, hmly a dymu, ktoré zabraňujú znečisťujúcim látkam v prenikaní do pracovného priestoru a do vonkajšieho ovzdušia a vytvárajú bezpečnejšie a čistejšie prostredie. Kombináciou využitia usmernení s našimi skúsenosťami v tejto oblasti  spolu so špičkovou filtráciou spoločnosť Camfil správne nastaví veľkosť filtračného systému, ktorý šetrí náklady a priestor. Pomôžeme vám zaviesť bezpečný systém zberu prachu a dymu.

3 DOBRÉ DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ ZACHYTÁVAČE PRACHU, DYMU A HMLY A VZDUCHOVÉ FILTRE CAMFIL

  1. Zlepšienie zdravia dýchacích ciest a dodržiavanie nariadení o ochrane zdravia a bezpečnosti.

    Správne navrhnutý a udržiavaný systém zachytávania prachu a dymu predchádza dýchacím problémom a udržuje zariadenia v súlade s aktuálnymi požiadavkami na kvalitu ovzdušia. Môže vám tak pomôcť vyhnúť sa tiež potenciálnym problémom s dlhodobou zodpovednosťou.

  2. Dlhšia životnosť strojov a ľahšia údržba.

    Zariadenia, ktoré v súčasnosti používajú výrobné závody, dosiahli novú úroveň prepracovanosti. Ovládacie prvky a iné počítačové systémy sú citlivejšie ako mechanizmy spred 10 alebo 20 rokov. Ak sa výpary z kovospracujúcich procesov, ako je zváranie, neriadia správne, môže dôjsť k zlyhaniu elektronických ovládacích prvkov, odstaveniu z prevádzky a núdzovým opravám. To spôsobuje výpadky výroby, frustráciu a nákladné straty produktivity.
  3. Úspora energie. 

    V chladnom podnebí môže správny systém vetrania výparov výrazne znížiť vaše náklady na energie recyklovaním filtrovaného vzduchu a znížením potreby cenovo nákladného vzduchu na doplnenie.