Recyklácia a Tuhý odpad

Recyklácia a Tuhý odpad

Minimalizujte tvorbu prachu a emisie nepríjemných zápachov. Vďaka spoľahlivým riešeniam filtrácie vzduchu môžete v čističkách odpadov/v recyklačnom zariadení alebo v zberných miestach odpadu dodržiavať ekologické a bezpečnostné predpisy.

Cieľom recyklácie je chrániť pred znečistením celú spoločnosť a životné prostredie. Avšak samotná recyklačná prevádzka potrebuje čistý vzduch. Pomocou riešení od spoločnosti Camfil môžete chrániť vašich zamestnancov a zariadenia a predísť výbuchom prachu, nepríjemným zápachom a iným zdravotným a bezpečnostným rizikám.

Ktoré zdroje odpadu v recyklačných zariadeniach môžu byť zdraviu škodlivé.

Recyklačné zariadenia a zariadenia na úpravu materiálu obsahujú kvantum komunálneho ako aj priemyselného odpadu, ktoré produkujú množstvo prachu. Pevný odpad na recykláciu môže obsahovať: kovy, sklo, lepenku, plast a drevo.

Tieto procesy vytvárajú zápach zo zdrojov, ako sú sírovodík, dimetylsulfid a merkaptány. Ľudia môžu tieto pachy zacítiť na úrovni častíc na miliardu.

Takmer každá pevná látka vo forme prachu môže vybuchnúť, čo znamená, že recyklačné zariadenia sú veľmi citlivé nielen na zápach.

Vďaka správnej filtrácie vzduchu môžete znížiť riziko proti nebezpečným zápachom a prachu.

V niektorých zariadeniach sa spaľuje zvyškový zmiešaný odpad a následne sa používa ako palivo na výrobu energie. V týchto miestach sa v dôsledku spaľovania riešia problémy so zápachom. Avšak vzhľadom na každoročnú údržbu a kontrolu dochádza k odstaveniu zariadení na niekoľko týždňov. Na zabránenie nepríjemným zápachom počas tejto doby, je dobrou voľbou molekulárny filter.

Moderné projekty bývania nevyužívajú zber odpadu nákladným vozidlom. Vďaka podzemnej infraštruktúre zabezpečujú pneumatickú prepravu domového odpadu priamo z domov do centrálneho zberného miesta. V týchto prípadoch je nutná filtrácia prachu a zápachu v zbernej budove, ktorá zabráni v husto osídlených miestach akýmkoľvek nepríjemnostiam.