Veľké priemyselné vzduchové kompresory

Veľké priemyselné vzduchové kompresory

Vzduchové kompresory sú dôležité pre mnohé spracovateľské odvetvia, ktoré sa opierajú o efektívnu filtráciu, aby sa dosiahla dlhodobá prevádzka bez akýchkoľvek odstávok. Environmentálne a prevádzkové podmienky sa môžu výrazne líšiť. Práve preto by sa malo požadované filtračné riešenie prispôsobiť vašim miestnym podmienkam a prevádzkam.

Veľké priemyselné vzduchové kompresory sa používajú najmä na separáciu vzduchu alebo ako hlavné dúchadlá v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú výroba plastov, poľnohospodárstvo alebo výroba ocele. Keďže environmentálne podmienky, ako sú vlhkosť, teplota, zrážky a znečisťujúce látky v ovzduší, sa môžu v jednotlivých prevádzkach veľmi líšiť, filtračné systémy prívodu vzduchu spoločnosti Camfil sú plne prispôsobené tomu, aby zabezpečovali najlepšiu ochranu vašich turbínových strojov s ohľadom na vaše kľúčové požiadavky, ako je dostupnosť, spoľahlivosť a ziskovosť.

Kvôli rôznorodosti prevádzok je potrebné každé riešenie prispôsobiť. Vaše filtračné riešenie by navyše malo byť odolné a spoľahlivé, aby prekonalo riziko prepätia. Nízky pokles tlaku, dlhá životnosť a vysoká účinnosť filtrácie, to všetko je potrebné na zvýšenie vašej dostupnosti a spoľahlivosti. Vďaka pokročilým filtračným riešeniam EPA spoločnosti Camfil si môžete byť istí, že budete mať bezproblémovú prevádzku a maximálnu životnosť.

Výskum, vývoj a inovácie

Využívaním testovacích zariadení, ktoré napodobňujú extrémne podmienky, od postreku soľou a vodou až po vysoké prietoky vzduchu a vysoký tlak pri roztrhnutí, sa naša skupina pre výskum a vývoj zameriava na zaistenie spoľahlivosti. Naše produkty testujeme v reálnych podmienkach pomocou našich mobilných testovacích prívesov CamLabs a sme vždy pripravení vám ukázať skutočné údaje o výkone.   Naše patentované riešenia ako CamGT 3V-600 posunuli priemyselné limity, pokiaľ ide o schopnosť manipulácie s vodou, účinnosť odstraňovania solí a nižší pokles prevádzkového tlaku. Keď je spoľahlivosť rozhodujúca, vaše vzduchové filtre by mali byť tiež spoľahlivé.

 

Snažíme sa porozumieť ovzdušiu a miestnym podmienkam lepšie ako ktokoľvek iný. Trochu obsedantné? Možno. Ale keď až 98 % z toho, čo vstupuje do vášho zariadenia, je vzduch, veríme, že je to dobrá vec. Poskytnutím faktov, ktoré potrebujete na uľahčenie rozhodnutí, môžete optimalizovať výkon a efektívnosť. Ako najpredvídateľnejší poskytovateľ vzduchových riešení udržiava spoločnosť Camfil vaše zariadenie lepšie a dlhšie funkčné, pričom odstraňuje prvok prekvapenia. Pomôžeme vám mať naďalej kontrolu.

Ak navrhujete nový systém alebo jednoducho chcete zlepšiť svoj súčasný výkon, informujte sa o našom softvéri nákladov na životný cyklus, našich riešeniach na odber vzoriek vzduchu alebo o teste CamLab.