Generátory, Kryty a Úžitkové budovy

Generátory, Kryty a Úžitkové budovy

Turbínové stroje a elektrické zariadenia, ako sú generátory, potrebujú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a nadmernými teplotami primeraným vetraním, aby sa ochladili. Úroveň ochrany ventilačnej jednotky by mala byť upravená podľa okolitého prostredia tak, aby chránila pred vodou, soľou a inými znečisťujúcimi látkami.

Prispôsobená vzduchová filtrácia je potrebná na zabezpečenie dlhej životnosti a ziskovosti. Široká ponuka filtrov prívodu vzduchu spoločnosti Camfil je navrhnutá tak, aby maximalizovala dostupnosť, optimalizovala účinnosť motora a zabezpečila bezproblémové vlastníctvo.

Okolie musí byť tiež chránené pred vysokými úrovňami hluku zo strojov. To sa najefektívnejšie dosiahne uzavretím stroja tak, že sa vstupný a výstupný otvor vybavia účinnými tlmičmi. Vďaka krytu získate tiež silnú ochranu pred požiarom a rôznymi poveternostnými vplyvmi.

Naše kryty sú navrhnuté ako integrovaná súčasť systému. Osvetlenie, dvere s jednoduchým prístupom, zdvíhacie traverzy a priestor pre mazacie a palivové systémy sú často zabudovanými prvkami v našich dizajnoch. Nosné vonkajšie steny a povrchy krytu, ktoré chránia zvukovú izoláciu, sú vyrobené z lakovanej uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka.

 

DÔKLADNE TESTOVANÉ PATENTOVANÉ RIEŠENIA

Využívaním testovacích zariadení, ktoré napodobňujú extrémne podmienky, od postreku soľou a vodou až po vysoké prietoky vzduchu a vysoký tlak pri roztrhnutí, sa naša skupina pre výskum a vývoj zameriava na zaistenie spoľahlivosti. Naše produkty testujeme v reálnych podmienkach pomocou našich mobilných testovacích prívesov CamLabs a sme vždy pripravení vám ukázať skutočné údaje o výkone. Naše patentované riešenia ako CamGT 3V-600 posunuli priemyselné limity, pokiaľ ide o schopnosť manipulácie s vodou, účinnosť odstraňovania solí a nižší pokles prevádzkového tlaku. Keď je spoľahlivosť rozhodujúca, vaše vzduchové filtre by mali byť tiež spoľahlivé.

Snažíme sa porozumieť ovzdušiu a miestnym podmienkam lepšie ako ktokoľvek iný. Trochu obsedantné? Možno. Ale keď až 98 % z toho, čo vstupuje do vášho zariadenia, je vzduch, veríme, že je to dobrá vec. Poskytnutím faktov, ktoré potrebujete na uľahčenie rozhodnutí, môžete optimalizovať výkon a efektívnosť. Ako najpredvídateľnejší poskytovateľ vzduchových riešení udržiava spoločnosť Camfil vaše zariadenie lepšie a dlhšie funkčné, pričom odstraňuje prvok prekvapenia. Pomôžeme vám mať naďalej kontrolu.

Ak navrhujete nový systém alebo jednoducho chcete zlepšiť svoj súčasný výkon, informujte sa o našom softvéri nákladov na životný cyklus, našich riešeniach na odber vzoriek vzduchu alebo o teste CamLab.

Latest articles

BioGas production for heat and power in St.Albans

Created pondelok 12. apríla 2021

Case Study: The BioGas produced is heavily laden with H2S (hydrogen sulphide), a gas that can cause corrosion and pitting inside the gas engine. A solution was required where a high level of abatement of H2S was possible and an easy filter media maintenance.

Case Studies