Spracovanie potravín

Spracovanie potravín

Pomocou riešení šitých na mieru vašim potrebám, môžete pred znečistením ovzdušia chrániť zdravie vašich zamestnancov a bezpečnosť zariadení na spracovanie potravín.

V spoločnosti Camfil kladieme dôraz na bezpečnosť potravín a zdravie ľudí. Naše priekopnícke riešenia v čistých priestoroch pre potravinársky priemysel sú založené na vysokých štandardoch výskumu, vývoja a kontroly kvality. Pomáhajú vám splniť stále prísnejšie predpisy týkajúce sa hygieny a bezpečnosti potravín.

Filtračné riešenia určené pre potravinársky priemysel

V čom vám môžu pomôcť naše vzduchové filtre a zberače prachu?

 • Obmedzenie mikrobiálnej kontaminácie plesňami, baktériami, vírusmi, prchavými organickými látkami a jemným prachom.
 • Zvýšená odolnosť zariadení voči korózii.
 • Zníženie nepríjemných zápachov.
 • Zníženie prerušenia výroby a strát produktu.
 • Získate vysokú prevádzkovú účinnosť vďaka rýchlej a ľahkej inštalácii a dostupnosti filtrov.
 • Dodržiavanie noriem bezpečnosti potravín - v prípade potreby poskytujeme certifikáciu kontaktu s potravinami.
 • Prispejete k lepšiemu dojmu zákazníka
 • Predĺženie doby trvanlivosti

Náš sortiment filtrov ProSafe ponúka výrobcom potravín s dobre zvoleným riešením pocit bezpečia. Spĺňajú najprísnejšie predpisy v potravinárskom priemysle. Okrem toho zaisťujú vysokú energetickú účinnosť a nižšie celkové náklady na vlastníctvo.

Optimalizujte výkon a znížte riziko s produktmi vzduchovej filtrácie pre dodržiavanie bezpečnosti potravín

Aby sme pochopili vaše potreby v oblasti filtrácie vzduchu a poradili vám v súvislosti so zákonnými požiadavkami na kvalitu vzduchu, musíme s vami komunikovať a spolupracovať.

Naše riešenia sú v súlade s požiadavkami a normami priemyslu:

 • Certifikát kvality pre komponenty, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
 • Normy VDI 6022 a ISO 846
 • Nariadenie ES č. 1935:2004 pre všetky produkty súvisiace s potravinárskym priemyslom
 • Výrobky spĺňajúce požiadavky na riziko HACCP (analýza nebezpečnosti a kritické kontrolné body)
 • Každý filter je označený špeciálnym štítkom pre ľahšiu identifikáciu
 • V súlade s normou EN 779:20129:2012 

Latest articles

Dust extraction for a packaging line at a sugar coated candy producer

Created štvrtok 26. mája 2022

Handling dust produced due to sugar can be challenging as it is explosive, sticky and abrasive. In this facility, the customer produces soft gummy sweet sugar coated candy and required an efficient and reliable dust extraction solution for a new packaging line.

Case Studies Food and beverage Air quality

BIOSECURITY AT the prominent DANISH ARTIFICIAL INSEMINATION (AI) STUD FARM- ORNESTATION MORS

Created streda 26. januára 2022

Ornestation Mors is using air filtration solutions focusing on clean air in stable facilities to prevent the risk of infection. One of the requirements is that Artificial Insemination (AI) studs in Denmark must install filtration or UVC rays in the ventilation system that provides clean, fresh air at the AI facilities to prevent infections among the pigs.

Case Studies Virus Contamination Control Air quality

FOOD2TRAIN ITALY: SAFE READY TO EAT MEALS

Created streda 26. januára 2022

Food2Train's goal is to ensure an optimal hygienic profile of its products and a consequent increase in shelf-life. With this motive, since the start of the plant, Food2Train is working on a concept of cleanroom based environment in the food production cycle. This environment is dedicated to the portioning and distribution of its products hygienically along with eliminating the number of airborne microorganisms from the process to ensure maximum protection of the product.

Case Studies Food and beverage Air cleaners and air purifiers Air quality

Tonnies Meat Processing Facility Case Study

Created štvrtok 1. apríla 2021

Tonnies Meat Processing Facility - BOOSTING AIR QUALITY STANDARDS IN THE RIGHT PLACE

Case Studies Food and beverage Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control

HEPA FILTRATION-The Changing trends

Created pondelok 22. februára 2021

HEPA filtration is required in a range of different Industries from Pharmaceuticals, Hospitals, Microelectronics and even the Food and Beverage Industry. Learn about the changing trends in HEPA filtration requirements, How HEPA filtration has advanced over the last number of years and how to identify and reduce the associated costs to your clean air requirements

Life science and healthcare Air quality

Why high efficiency air filtration is important for food safety

Created pondelok 22. februára 2021

Why high efficiency air filtration is important for food safety

Food and beverage Air cleaners and air purifiers Air quality

Air Quality recommendations for Food processing plants

Created pondelok 22. februára 2021

Air quality in meat processing facilities is often the forgotten ingredient within their facility. Did you know that Meat processing factories are susceptible to the spread of airborne viruses and microbes? The temperature and humidity requirements along with the production processes lend to the survival of airborne microbes and viruses. This means that the airborne viruses can survive longer in the air than in other facilities.

Food and beverage Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Air quality

Food and Beverage Production Air Cleaners

Created štvrtok 18. februára 2021

Air is a Vital Ingredient in Food and Beverage Production. Protecting your production process and final product has never been easier

Food and beverage Air cleaners and air purifiers

Absolute V

Created utorok 1. decembra 2020

The new Absolute V HEPA range of air filters is all about making your life simpler, safer and more eco friendly. This is achieved by offering you filters that are extremely light-weight, robust and easy to handle. Filters that provide world-leading protection for your operations.

Food and beverage Electronics and optics Life science and healthcare Virus Contamination Control Air quality

Food Ingredients and Dust

Created streda 2. septembra 2020

A Canadian-based provider of wholesale French and Asian-style cakes and pastries that ship to restaurants and grocery stores throughout North America turned to Camfil when it needed a dust collector. The requirements for the dust collector included the ability to collect flour, sugar, baking and dry mix dust from ingredients being dropped into mixers, augers and bin dumpers.

Case Studies Food and beverage

Food Producer Builds Appetite For Gold Series®

Created streda 23. januára 2019

Case Study. Food Producer Builds Appetite For Gold Series. Nestle wanted a turnkey installation and a guaranteed price for a dust collection system at their frozen dinner plant. The application called for two collectors to handle the various types of spices and additives.

Case Studies

Midwest PMS

Created streda 23. januára 2019

Case Study: Eliminating Dust Clouds At Midwest PMS. Midwest PMS is a manufacturer of liquid supplements for livestock that are custom blended per order to various customers in the US. Their fully automated batching system combines an order’s various ingredients by weight.

Case Studies

Camfil Serves Up Savings in Energy, Filter Costs, and Labour

Created streda 23. januára 2019

Case Study: Filter Savings At Frozen Food Manufacturer. Three air handling units supplied air to critical processing areas in one of the USA's largest frozen food manufacturing facilities. The pre and final filter combination saved the plant over $33,000 per year.

Case Studies

Gold Series X-Flo

Created streda 23. januára 2019

GSX collectors are ideal for use in pharma, mining, food and chemical processing industries. They also provide a safer work environment in metalworking applications like welding and cutting.

Manufacturing and Machinery

Camfil ProSafe 

Created streda 23. januára 2019

Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.

Food and beverage Life science and healthcare Standard and regulations