Spracovanie potravín

Spracovanie potravín

Pomocou riešení šitých na mieru vašim potrebám, môžete pred znečistením ovzdušia chrániť zdravie vašich zamestnancov a bezpečnosť zariadení na spracovanie potravín.

V spoločnosti Camfil kladieme dôraz na bezpečnosť potravín a zdravie ľudí. Naše priekopnícke riešenia v čistých priestoroch pre potravinársky priemysel sú založené na vysokých štandardoch výskumu, vývoja a kontroly kvality. Pomáhajú vám splniť stále prísnejšie predpisy týkajúce sa hygieny a bezpečnosti potravín.

Filtračné riešenia určené pre potravinársky priemysel

V čom vám môžu pomôcť naše vzduchové filtre a zberače prachu?

 • Obmedzenie mikrobiálnej kontaminácie plesňami, baktériami, vírusmi, prchavými organickými látkami a jemným prachom.
 • Zvýšená odolnosť zariadení voči korózii.
 • Zníženie nepríjemných zápachov.
 • Zníženie prerušenia výroby a strát produktu.
 • Získate vysokú prevádzkovú účinnosť vďaka rýchlej a ľahkej inštalácii a dostupnosti filtrov.
 • Dodržiavanie noriem bezpečnosti potravín - v prípade potreby poskytujeme certifikáciu kontaktu s potravinami.
 • Prispejete k lepšiemu dojmu zákazníka
 • Predĺženie doby trvanlivosti

Náš sortiment filtrov ProSafe ponúka výrobcom potravín s dobre zvoleným riešením pocit bezpečia. Spĺňajú najprísnejšie predpisy v potravinárskom priemysle. Okrem toho zaisťujú vysokú energetickú účinnosť a nižšie celkové náklady na vlastníctvo.

Optimalizujte výkon a znížte riziko s produktmi vzduchovej filtrácie pre dodržiavanie bezpečnosti potravín

Aby sme pochopili vaše potreby v oblasti filtrácie vzduchu a poradili vám v súvislosti so zákonnými požiadavkami na kvalitu vzduchu, musíme s vami komunikovať a spolupracovať.

Naše riešenia sú v súlade s požiadavkami a normami priemyslu:

 • Certifikát kvality pre komponenty, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
 • Normy VDI 6022 a ISO 846
 • Nariadenie ES č. 1935:2004 pre všetky produkty súvisiace s potravinárskym priemyslom
 • Výrobky spĺňajúce požiadavky na riziko HACCP (analýza nebezpečnosti a kritické kontrolné body)
 • Každý filter je označený špeciálnym štítkom pre ľahšiu identifikáciu
 • V súlade s normou EN 779:20129:2012