Energetické systémy
Vzduchové filtre pre plynové turbíny a kompresory

Energetické systémy

Oblasť podnikania Camfil Power Systems (Energetické systémy) sa špecializuje na prívod vzduchu a akustické systémy pre turbínové stroje vrátane plynových turbín, generátorov, priemyselných vzduchových kompresorov a naftových motorov.

Naši technickí odborníci sa neustále snažia chrániť toto zariadenie s vysokou hodnotou navrhovaním najlepších filtračných a akustických riešení v súlade s prioritami a požiadavkami výrobcov originálnych zariadení (OEM), inžinierskych, obstarávacích a stavebných spoločností (EPC), operátorov a koncových používateľov. Môžu si byť istí, že ich zariadenia budú pracovať najziskovejším spôsobom s maximálnou dostupnosťou a spoľahlivosťou.

Riešenia energetických systémov

Vďaka viac ako 50-ročným skúsenostiam s filtračnými a akustickými riešeniami nasávania vzduchu pre aplikácie v turbínových strojoch máme po celom svete viac ako 2 000 referencií od zákazníkov na výrobu energie a z ropného a plynárenského priemyslu.

Naše riešenia navrhujeme a vyrábame podľa najvyšších štandardov a vybavujeme ich patentovanými filtrami Camfil.

Kompletný rad systémov a služieb

Ponúkame kompletné filtračné a akustické riešenia nasávania vzduchu, vrátane rôznych možností ochrany proti námraze a chladeniu. Medzi služby na mieste patria analýzy ovzdušia, prieskumy, modernizácie a renovácie.

Naše tímy vo Švédsku, v Nemecku, Kanade, Indii a Číne tiež úzko spolupracujú s dcérskymi spoločnosťami, agentmi a distribútormi spoločnosti Camfil na vzdelávaní našich zákazníkov o filtrácii s cieľom zlepšiť a modernizovať ich existujúce systémy alebo definovať optimálne riešenie pre investície do nového zariadenia.

Trh

Hlavné hnacie mechanizmy pre prevádzku turbínových strojových zariadení sa budú líšiť v závislosti od zákazníka a miesta. Porozumenie jedinečným potrebám a podrobným požiadavkám každého zákazníka je stále našou hlavnou prioritou, rovnako ako aj súčasné environmentálne výzvy. Následne optimalizujeme riešenia na základe priorít každého zákazníka, prevádzkových potrieb a miestnych environmentálnych podmienok.

FILTRAČNÉ RIEŠENIA PRE DNEŠNÉ MODERNÉ TURBÍNOVÉ STROJE

Technológia turbínových strojov sa za posledné desaťročia nesmierne zdokonalila. Podrobné štúdie termodynamiky, počítačovej dynamiky tekutín a použitie exotickejších materiálov a inovatívnych technológií zvýšili účinnosť týchto zariadení na oveľa vyššiu úroveň.

Všetky tieto zdokonalenia však tiež spôsobili, že turbínové stroje sú citlivejšie na jemné častice, ktoré spôsobujú znečistenie a koróziu, čo vedie k rýchlejšej degradácii výkonu. Prísnejšie emisné predpisy zároveň dramaticky zmenili distribúciu častíc, čo si vyžaduje efektívnejšie a novšie technológie na strane filtrácie.

Tieto nové požiadavky vyžadujú čoraz účinnejšie filtračné systémy. Aby sme zaistili optimálny dizajn, naše jedinečné výskumné a vývojové centrum vo Švédsku ponúka špeciálne testovacie zariadenie pre turbínové stroje. 

Bez ohľadu na to, kde na svete máte turbínové stroje, divízia Power Systems poskytuje vedomosti, odborné znalosti a zariadenia na výskum a vývoj na posúdenie, analyzovanie a odporučenie optimálnych riešení.

Podľa normy ISO 9001:2015 musíme uvádzať nasledujúce vyhlásenie. Externí audítori ISO spoločnosti Bureau Veritas vykonávajú ročnú kontrolu ako súčasť auditu počas svojej návštevy.

POLITIKA KVALITY

Náš úspech je založený na schopnosti uvádzať na trh naše produkty a služby a predávať ich. Zabezpečenie a zlepšovanie tejto schopnosti priamo súvisí s ich kvalitou, zodpovednosťou a pomerom hodnoty a ceny.