LIFE SCIENCE

Biologické vedy

Riešenia filtrácie vzduchu spoločnosti Camfil zohrávajú zásadnú úlohu v reťazci farmaceutických procesov, kde je neustále prúdenie čistého vzduchu nevyhnuté, keďže od toho môžu závisieť životy ľudí.

Urobili sme prieskum. Získajte najdôkladnejšie testované, energeticky efektívne časticové a molekulárne riešenia pre farmaceutickú filtráciu vzduchu. Produkty Camfil vám môžu pomôcť dosiahnuť súlad s najprísnejšími predpismi, kontrolovať kontaminanty, chrániť produkty a zariadenia a chrániť pacientov, laboratórnych pracovníkov a pracovníkov závodov.

Oblasti