การสัมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารทั่วโลก

ในเดือนมีนาคม 2019 BRCGS ได้หาทางแก้ไขแนวทางความปลอดภัยด้านอาหารสากล การแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศภายในและการกรองอากาศ ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อดูการสัมนาผ่านเว็ปไซด์ ซึ่งจัดโดย BRCGS และ Camfil โดยสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความหมายต่อข้อกำหนดอย่างไร

Created 18 มิถุนายน 2564