คริส เอคอบ เกี่ยวกับ ISO 16890

คริส อีคอบแนะนำมาตรฐานใหม่ ISO 16890 สำหรับการทดสอบและการจำแนกประเภทของตัวกรองอากาศและเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประโยชน์สำหรับ specifiers และผู้ใช้ตัวกรอง

Created 6 พฤษภาคม 2562