การเคลื่อนไหวทั่วโลกมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ IAQ

การริเริ่มระดับสากลที่สำคัญสองประการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ส่งผลต่อการกรองภายในบ้านและที่ทำงานเพื่อปกป้องผู้ทีอยู่อาศัยจากคุณภาพอากาศภายในอาคาร(IAQ)ที่ไม่ดี

การริเริ่มระดับสากลที่สำคัญสองประการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ส่งผลต่อการกรองภายในบ้านและที่ทำงานเพื่อปกป้องผู้ทีอยู่อาศัยจากคุณภาพอากาศภายในอาคาร(IAQ)ที่ไม่ดี

ประการแรกองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยืนยันความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพอากาศทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  แนวทางนี้ ให้คำแนะนำทั่วโลกเกี่ยวกับการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศรวมถึงการสัมผัสภายในอาคารด้วย

แนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยเน้นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนสุขภาพและภาคส่วนอื่น ๆ และร่วมกับภาครัฐในทุกระดับเพื่อกระตุ้นที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพ 

ประการที่สอง รัฐสภายุโรปได้มีมติรับร่างการแก้ปัญหาที่เสนอโดยสี่สมาชิกรัฐสภายุโรปของสหราชอาณาจักร(UK MEP)เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน

ไซมอน บิร์เกตต์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคลีนแอร์ในลอนดอน กล่าวว่า "เป็นรายบุคคลและร่วมกัน การเน้นการพัฒนาทั้งสองอย่างนี้จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน" เขาได้เพิ่มเติมว่า: "บ่วงนั้นกำลังรัดมลพิษทางอากาศภายในอาคารไว้แน่น"

บิร์เกตต์ กล่าวว่าคลีนแอร์ในลอนดอน นั้นเป็น" ความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแข็งแกร่งกับแคมฟิล ผู้นำเครื่องกรองอากาศสำหรับอาคารระดับโลกด้าน และผู้สนับสนุนรายใหญ่ตั้งแต่ปี 2011 ในการต่อสู้เพื่ออากาศที่สะอาดอย่างจริงจัง"

เรา แคมฟิลนำเสนอซีรี่ย์ส เครื่องฟอกอากาศที่จดสิทธิบัตร พร้อมตัวกรอง HEPA ประเภทตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน HEPA (อ้างอิงโดย ‘อนุภาคในอากาศประสิทธิภาพสูง’ และ ‘การดักจับอนุภาคพลังงานสูง’) แผ่นกรองอากาศ HEPA ประกอบด้วยเส้นใยละเอียดหลายพันเส้น จึงสามารถดักจับได้ทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากและที่มีขนาดใหญ่กว่า

ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของตัวกรองอากาศของเราคืออากาศที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย สารมลพิษ สารก่อภูมิแพ้ ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ก๊าซโมเลกุล หรือแม้แต่รังสีที่คุกคามต่อชีวิต

ตัวกรองช่วยทำให้ระบบระบายอากาศที่มีอยู่นั้นสมบูรณ์ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตัวกรองของเราจึงสามารถปรับปรุงสุขภาพและสมรรถภาพของผู้คน ปกป้องกระบวนการผลิตที่สำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การกรองอากาศภายนอกที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงพอในตัวของมันเองเมื่ออากาศอยู่ภายในอาคารที่มีมลพิษ ที่มาจาก – สารเคมี การตกแต่งภายในห้อง และจากตัวคนเอง เครื่องฟอกอากาศแคมฟิลสำหรับการใช้งานในสำนักงานและในบ้าน และเครื่องฟอกอากาศสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตของเรานั้นติดตั้งตัวกรอง Absolute HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จ่ายเพื่อการลงทุนในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง: ไม่มีกลิ่นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น มีฝุ่นน้อยลงและอนุภาคที่เป็นอันตรายน้อยลงด้วยการเจาะจงตัวกรองประสิทธิภาพสูงแคมฟิล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศของเรา คลิกที่นี่

Created 6 พฤษภาคม 2562

การริเริ่มระดับสากลที่สำคัญสองประการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ส่งผลต่อการกรองภายในบ้านและที่ทำงานเพื่อปกป้องผู้ทีอยู่อาศัยจากคุณภาพอากาศภายในอาคาร(IAQ)ที่ไม่ดี

ประการแรกองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยืนยันความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพอากาศทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  แนวทางนี้ ให้คำแนะนำทั่วโลกเกี่ยวกับการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศรวมถึงการสัมผัสภายในอาคารด้วย

แนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยเน้นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนสุขภาพและภาคส่วนอื่น ๆ และร่วมกับภาครัฐในทุกระดับเพื่อกระตุ้นที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพ 

ประการที่สอง รัฐสภายุโรปได้มีมติรับร่างการแก้ปัญหาที่เสนอโดยสี่สมาชิกรัฐสภายุโรปของสหราชอาณาจักร(UK MEP)เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน

ไซมอน บิร์เกตต์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคลีนแอร์ในลอนดอน กล่าวว่า "เป็นรายบุคคลและร่วมกัน การเน้นการพัฒนาทั้งสองอย่างนี้จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน" เขาได้เพิ่มเติมว่า: "บ่วงนั้นกำลังรัดมลพิษทางอากาศภายในอาคารไว้แน่น"

บิร์เกตต์ กล่าวว่าคลีนแอร์ในลอนดอน นั้นเป็น" ความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแข็งแกร่งกับแคมฟิล ผู้นำเครื่องกรองอากาศสำหรับอาคารระดับโลกด้าน และผู้สนับสนุนรายใหญ่ตั้งแต่ปี 2011 ในการต่อสู้เพื่ออากาศที่สะอาดอย่างจริงจัง"

เรา แคมฟิลนำเสนอซีรี่ย์ส เครื่องฟอกอากาศที่จดสิทธิบัตร พร้อมตัวกรอง HEPA ประเภทตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน HEPA (อ้างอิงโดย ‘อนุภาคในอากาศประสิทธิภาพสูง’ และ ‘การดักจับอนุภาคพลังงานสูง’) แผ่นกรองอากาศ HEPA ประกอบด้วยเส้นใยละเอียดหลายพันเส้น จึงสามารถดักจับได้ทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากและที่มีขนาดใหญ่กว่า

ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของตัวกรองอากาศของเราคืออากาศที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย สารมลพิษ สารก่อภูมิแพ้ ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ก๊าซโมเลกุล หรือแม้แต่รังสีที่คุกคามต่อชีวิต

ตัวกรองช่วยทำให้ระบบระบายอากาศที่มีอยู่นั้นสมบูรณ์ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตัวกรองของเราจึงสามารถปรับปรุงสุขภาพและสมรรถภาพของผู้คน ปกป้องกระบวนการผลิตที่สำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การกรองอากาศภายนอกที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงพอในตัวของมันเองเมื่ออากาศอยู่ภายในอาคารที่มีมลพิษ ที่มาจาก – สารเคมี การตกแต่งภายในห้อง และจากตัวคนเอง เครื่องฟอกอากาศแคมฟิลสำหรับการใช้งานในสำนักงานและในบ้าน และเครื่องฟอกอากาศสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตของเรานั้นติดตั้งตัวกรอง Absolute HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จ่ายเพื่อการลงทุนในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง: ไม่มีกลิ่นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น มีฝุ่นน้อยลงและอนุภาคที่เป็นอันตรายน้อยลงด้วยการเจาะจงตัวกรองประสิทธิภาพสูงแคมฟิล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศของเรา คลิกที่นี่