Containerproducent AMG

Containment af svejsestøv på containerfabrik

Publiceret 16. maj 2022
Camfil har forsynet containerproducenten AMG med et meget effektivt støv- og røgopsamlingssystem, der tillader højere filtreringshastigheder. Et system, der også er mere bæredygtigt takket være reduceret energiforbrug og længere filterlevetid.

AMG flyttede deres affaldscontainerproduktion til en ny lokation for at øge kapaciteten i forhold til at håndtere en øget produktionsmæssig efterspørgsel i Polen. De fandt hurtigt ud af, at luftkvaliteten på det nye produktionsanlæg ikke levede op til de lokale bestemmelser eller den tilladte eksponeringsgrænse for medarbejderne, hvad angår støv, røg og gasser. Virksomheden havde også et behov for støvopsamlere med en bedre effektivitet.

AMG udfører svejsearbejde til arbejdsopgaver i stor skala, hvor det ikke er muligt at opfange emissioner ved hjælp af emfang eller udsugningsarme.

Svejsestøvet fra AMG’s arbejde er fint og brændbart med høje koncentrationsniveauer – i nogle områder af anlægget var det over 10 mg pr. kubikmeter luft. Støvet indeholder også antistænkvæske.

For at kunne levere en optimal løsning udførte Camfil en undersøgelse af forholdene på det nye produktionsanlæg.

Dette omfattede en måling af emissionsniveauerne for at lokalisere de områder i produktionen, der var mest udsat. Der blev udført en støvanalyse på Camfils laboratorium, så man kunne være sikker på at anbefale det rette filtermedie samt beregne den korrekte filtreringsværdi for systemet.

Den løsning, Camfil foreslog, bestod i et Gold Series X-Flo støvopsamlingsanlæg med fem ens GSX16-støvopsamlere, der blev installeret separat udenfor, hvilket gjorde servicering og vedligeholdelse nemmere.

Et yderligere krav var, at Camfil skulle kunne installere de nye støvopsamlere på blot 8 timer i løbet af natskifteholdsperioden. 

Og AMG ønskede at være i stand til at kunne styre deres fem separate støvopsamlere fra et centralt styrepanel.

Takket være Camfils Gold Series X-Flo-løsning har AMG nu fået et langt mere effektivt støv- og røgopsamlingssystem. Et system, der ligeledes er mere bæredygtigt takket være et lavere energiforbrug og en længere filterlevetid.

Kundens fordele
  • Bedre indendørs luftkvalitet og et rent produktionsanlæg, der lever op til sundheds- og sikkerhedsmæssige krav
  • Den længere filterlevetid for Gold Cone X-Flo filterpatronerne giver en høj effektivitet for produktionsanlægget
  • Ca. 70% af den rensede luft recirkuleres og anvendes som ekstra varmetilførsel til produktionen, hvilket giver mærkbart lavere energi- og driftsbesparelser
  • Styreenheden gør det muligt at justere luftmængden og ventilatorenhederne til de forskellige behov for hvert skiftehold, hvilket reducerer systemets samlede energiforbrug med ca. 30%