Opgraderting af biogas med molekylær filtrering

Opgradering af biogas med Campure 32

CamPure 32 er det nye ideelle Camfil-medie til fjernelse af hydrogensulfid under biogasproduktionen i en anaerob proces.

G.A.E.C de la pépinière

GAEC de la pepiniere, en "Groupement Agricole d'Exploitation en Commun" (GAEC: fælles landbrugsorganisation), blev grundlagt i 1987 i Saint Aubin de Bonneval (nordvestlig del af Frankrig) af fire partnere. Landbrugsorganisationen beskæftiger nu en person og administrerer 230 hektar blandede afgrøder (hvede, majs osv.) samt landbrugsdyr (120 malkekøer og produktion af kalve). 
 

Metaniseringsenhed

Metaniseringsenheden blev bestilt i 2012 til en investering på 900.000 €. Enheden er sammensat af rådnetanke, en opbevaringstank til råmaterialet og en tank til væsken. Biomassens råmateriale består af fast og flydende gødning op til 70% suppleret med 30% planter (hvede, majs og andre afgrøder).

BIOGAS

Biogassen omdannes til varme og elektricitet (kraftvarmeproduktion) med en 250 kW Scania Dual Fuel motor. Den genererede varme bruges på gården, og elektriciteten sælges og ledes ud i det lokale elnet. Metaniseringsenheden producerer ca. 150 m3/h biogas, der er forurenet med betydelige mængder hydrogensulfid (H2S). For at beskytte motoren mod korrosion er det nødvendigt at fjerne H2S fra biogassen. Motorkorrosion fører til uplanlagt vedligehold, driftsstop og tab af proceseffektivitet.

For at fjerne H2S tilbyder Camfil CamPure 32, et specifikt molekylært filtreringsmedie med en høj H2S adsorptionskapacitet.

Et medie med en høj adsorbenteffekt

Camfil tilbyder markedet et omkostningseffektivt medie til fjernelse af hydrogensulfid, der genereres under produktionen af biogas ved anaerob fordøjelse: CamPure 32. Denne kemiske adsorbent af høj kvalitet er en kombination af adsorbenter, der er behandlet af et dedikeret kemisk imprægneringssystem. Mediet har et lavere støvindhold i forhold til klassisk kul og en længere levetid. CamPure 32 er certificeret i henhold til UL 900. De lave brandegenskaber gør det til et langt mere sikkert medie end kul. Dette er et vigtigt træk til anvendelse i et miljø, hvor antændelse af adsorbent-kulsenge er en reel risiko, f.eks. i biogasproduktion. 

 

Bevist effektivitet under reelle driftsforhold

Der blev udført en evaluering af CAMPURE 32 under reelle driftsbetingelser ved GAEC de la pépinière i begyndelsen af 2019. 500 liter aktivt kul fra den eksisterende filterenhed blev erstattet af CamPure 32 uden nogen modifikationer. H2S-koncentrationen upstream svinger normalt mellem 15 og 200 ppm før filtrering. Efter filtrering skal H2S-koncentrationen downstream være lavere end 10 ppm for at sikre motorens pålidelighed. Overskrides denne tærskel, stoppes biogasforsyningen til motoren automatisk for at beskytte den mod skader forårsaget af hydrogensulfidangreb. Efter 4 måneders drift med CAMPURE 32 forbliver H2S-koncentrationen downstream stabilt under tærskelværdien (jf. diagram).
 

Pascals & Pierre-Charles' udtalelse fra GAEC 

“CamPure 32 har den fordel at have en attraktiv pris i forhold til andet aktivt kul på markedet, samtidig med at den har en fremragende H2S-adsorptionshastighed. Produktets levetid bør være længere, hvilket vil gøre det muligt for os at forsinke udskiftningen af mediet. Vi har også bemærket, at mængden af støv under påfyldning / udskiftning var lav.”

Nøglefordele ved CamPure 32:

  • Kemisk adsorbent af høj kvalitet
  • Ideel til biogas-applikationer
  • Effektiv til behandling af hydrogensulfid (H2S), svovldioxid (S02) og kvælstofdioxid (NO2)
  • UL 900-klassificeret
  • Tilgængelig i big-bags på 500 kg og sække på 25 kg
  • Vakuumpakket for at sikre høj kvalitet og lavt støvindhold
Publiceret 30. marts 2021