Karolinska Universitetssygehus i Solna, Sverige

Med optimeret ventilationssystem sparer sygehuset både energi og penge

Publiceret 15. juni 2021

Karolinska Universitetssygehus i Solna, Sverige, er et moderne hospital med over 500 sengepladser. De nye bygninger i Solna modtog de første patienter i 2016, og målet er at have forudsætningerne for at kunne udføre den mest avancerede pleje.

En god og sund luftkvalitet på et sygehus er yderst vigtigt for at patienterne skal have den bedste mulighed for bedring. Derfor investeres der store ressourcer i vedligeholdelse og optimering af ventilationssystemerne. På sygehuset i Solna er det Facility Management-virksomheden Coor, der er hyret ind for at tage sig af sygehusets drift, herunder ventilation og luftkvalitet. Coor kontaktede Camfil, da det var tid til at gennemgå ventilationsløsningen.

For at få et overblik over udgangspunktet valgte Camfil at måle luftkvaliteten ved hjælp af partikeltællere. Camfil tog luftprøver og installerede Air Image-sensorer, der kan måle luften i real time og vise resultaterne online.

Ud over dette blev der også taget filterprøver fra den eksisterende ventilation til analyse i Camfils laboratorier. Undersøgelserne viste, at udeluften var meget forurenet, og at den filtrerede indeluft også havde høje partikelniveauer.

Camfil anbefalede derfor en opgradering af de eksisterende filterinstallationer for at reducere den eksterne forurening. En opgradering til ePM1 70%-filtre - to efter hinanden - ville give et bedre indeklima med renere luft. Det ville spare det andet filtertrin og dermed spare energi, penge og filtrenes levetid.

I tæt samarbejde med Coor blev en løsning udarbejdet, hvor valget var dobbelte ePM1 70%-finfiltre. Løsningen betyder, at filtrene beskytter så godt på første trin, at filtrene på trin to ikke behøver udskiftning så ofte. Dette har igen ført til lavere filteromkostninger - på to år er der sparet omkring 500.000 SEK. Den nye løsning har også betydet energibesparelser, men da der ikke var beregninger for energiforbruget fra før den nye installationen er det svært at rapportere nøjagtige resultater. Det kan dog ses, at tryktabene generelt er faldet, hvilket betyder energibesparelser og dermed lavere driftsomkostninger. Da ca. 70% af de samlede livscyklusomkostninger er energi, og købsprisen på filteret kun tegner sig for ca. 15%, er valg af filter afgørende for både økonomi og miljøet. Efterfølgende tests viser da også et resultat, hvor Karolinska Universitetssygehus har en meget ren luft og lave partikelniveauer.