FORBEDRING AF LUFTKVALITETEN i METALINDUSTRIEN

Effektiv udsugning af olieholdig svejserøg

Publiceret 21. december 2023

Svejsning er en meget anvendt fremstillingsproces i metalbearbejdning, men den er også forbundet med dannelsen af skadelig svejserøg. Disse emissioner kan have en betydelig indvirkning på miljøet og medarbejdernes sundhed. De skadelige emissioner omfatter gasser som nitrogenoxider og kulilte samt partikler og tungmetaller. Disse stoffer kan ikke kun påvirke luftkvaliteten i produktionshallen, men udgør også alvorlige risici for operatørens helbred.

For at minimere disse risici er en effektiv udsugningsløsning nødvendig. For at opfange og eliminere emissioner direkte ved kilden før de kan spredes til den omgivende luft, er det nødvendigt med den rigtige udsugningsløsning kombineret med et støv- og røgfiltreringsanlæg. Et korrekt designet system hjælper med at minimere luftforurening på arbejdspladsen, reducere eksponeringen for farlige stoffer og sikre overholdelse af lokale arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser.

Situationen

Virksomheden driver en produktionslinje med svejserobotter, som bruges til at producere komponenter til transportørteknologi. Kunden kontaktede Camfil, fordi de ikke var tilfredse med deres eksisterende udsugningssystemers effektivitet. Udsugningen af den skadelige olieholdige svejserøg blev udført af en konkurrents system, inklusiv et præcoating-anlæg.

Virksomhedsprofil
Vores kunde er en global virksomhed for stålbaseret teknologi og industrivarer. Virksomheden er placeret i Østrig og er specialiseret i metalbearbejdning af rør, profiler og monteringsklare komponenter samt komplekse svejsede samlinger.
Filterelementerne blev ofte tilstoppede, hvilket resulterede i driftsstop til vedligeholdelse og filterudskiftning. Derudover skulle produktionen udvides til at omfatte yderligere svejserobotter, så støv- og røgfiltreringssystemet skulle udsuge en større mængde procesluft sammen med yderligere forurenende stoffer.

Udfordringer ved at adskille olieholdig svejserøg

Kunden ledte efter en løsning, der pålideligt kunne adskille den olieholdige svejserøg uden behov for yderligere et præcoating-anlæg, men også for at reducere nedetiden for vedligeholdelsesarbejde. Endvidere skulle udsugningssystemet kunne afgive en passende mængde renset luft, således at den rensede procesudsugningsluft kunne returneres til produktionsmiljøet.

Skræddersyet udsugningsløsning

Flere faktorer var afgørende for, at kunden valgte Camfils løsning. På grund af det modulopbyggede design og Gold Series X-Flo-anlæggets lille pladskrav mistede kunden ikke nogen værdifuld plads i produktionen. Filterpatronerne med Dura-Pleat filtermedie har oleofobiske egenskaber, som garanterer en væsentlig længere levetid, og det tidligere nødvendige præcoating-anlæg blev overflødigt.

Kunden var også imponeret over udsugningssystemets lave lydniveau (<70 dB(A)), som hovedsageligt opnås af forskellige lyddæmpere og ekstremt støjsvag ventilator. Den nøglefærdige løsning omfattede også et integreret brandsikringssystem, et kontrolsystem udført efter kundens fabriksstandarder, konstruktion af kanalsystemet samt installation og idriftsættelse af hele udsugningsanlægget.

Camfils foreslåede løsning overbeviste kunden på den måde, at han ikke kun brugte udsugningsløsningen til at udvide sin maskinpark, men også erstattede de to eksisterende konkurrents udsugningssystemer i produktionslinjen. Det oprindelige tilbud lød på et Gold Series GSX04 støvfiltreringsanlæg, men blev til to redundante GSX08 støvudsugningssystemer, som nu pålideligt søger for større sikkerhed i døgndrift.
Kundens fordele
  • Det installerede udsugningssystem giver kunden en pålidelig udsugningsløsning til deres produktion døgnet rundt. Det er blevet bekræftet, at det installerede støvudsugningssystem fungerer på en yderst pålidelig og effektiv måde, også selv om der arbejdes i treholdsskift.
  • Det anvendte filtermedie med oleofobiske egenskaber er ideelt til filtrering af olieholdig svejserøg og giver en længere levetid. Dette reducerer igen omkostningerne til filterudskiftning og vedligeholdelse på kundens side.
  • Derudover er kunden i stand til at reducere sine energiomkostninger ved at recirkulere den rensede procesudsugningsluft til produktionen. Udsugningsluft filtreret med Gold Series X-Flo muliggør energibesparende recirkulationsdrift.
  • Sammenlignet med den ellers nødvendige tilførsel af en meget højere andel udeluft, reducerer dette udsugningssystem således det betydelige energiforbrug. Kunden kan dermed reducere totalomkostningerne og samtidig yde et bidrag til miljøet.