STORT NEDRIVNINGSARBEJDE MED MARKANT FORBEDRET ARBEJDSMILJØ

Håndtering af miljøskadelige stoffer hos H.C. Ørstedsværket

situationen

H.C. Ørstedsværket er bygget i årene 1916 til 1920 og blev Københavns første højspændings- og vekselstrømsværk. Værket supplerede Københavns kommunes tre jævnstrømsværker og fungerede i mange år som kraftværk for København og store dele af Sjælland.

Men da energiproduktion igennem flere år har ændret sig fra kul, gas og olie til mere miljøvenlige energiformer, har de traditionelle kraftværker ikke længere samme rolle, som de oprindeligt blev bygget til. Kraftværkerne konverteres til anden energiproduktion eller til helt andre formål.

H.C. Ørstedsværket er bevaringsværdigt og blev i 2007 udpeget som nationalt industriminde af Kulturarvsstyrelsen. Bygningerne skal anvendes til ny energiproduktion, men før dette kan ske, skal det eksisterende kedelanlæg og andet udstyr fjernes.

Kingo Karlsen, en førende dansk nedbrydningsvirksomhed med over 60 års erfaring i branchen, har fået opgaven med at gøre bygningerne klar til de nye funktioner.

Under processen med nedtagningen af de fire 28 meter høje kedler, skal der håndteres en hel del miljøskadelige stoffer. Under selve nedrivningsprocessen skabes der støv og røg, som ikke må spredes uden for bygningen. Der er desuden også ofte asbest i isoleringen, hvilket er farligt for mennesker at indånde. Derfor er det meget vigtigt at anvende det helt rigtige udstyr, så både medarbejdere og det omgivende miljø beskyttes i henhold til lovgivningen.

LøsningeN

For at sikre det nødvendige undertryk samt filtrering af farligt støv valgte Kingo at anvende Camfils miljøsugere og modulsugere i nedrivningsprocessen. Camfils mobile miljøsuger blev indbygget i en 20’ container med en kapacitet på 2 x 10.000 m³/h og flere modulsugere, der hver har en kapacitet på 4.000 m³/h, blev placeret på strategiske steder.

Begge typer sugere er fleksible og kan sættes ind efter behov. Camfils mobile miljøsugere er opbygget med et selvrensende patronfilter, der tager størstedelen af støvet og sender det via en cellesluse til en big bag. Efter patronfilteret er der indbygget HEPA-filtre for at sikre en tilstrækkelig effektiv filtrering. Hvis der er gasser såsom PCB i bygningen, kan et aktivt kulfilter tilsluttes efter HEPA-filteret.

Til forskel fra tidligere anvendte miljøsugere, kan Camfils miljøsugere opretholde kapaciteten under hele opgaven. Det selvrensende patronfilter gør, at der hele tiden er maksimalt sug. Samtidigt beskyttes HEPA-filteret mod de store støvmængder og har derfor meget lang standtid.

Camfils miljøsugere skal bare tilsluttes strøm for at fungere. Det behøver derfor ikke være besværligt at opnå et godt arbejdsmiljø.

Kingo har haft 16 dedikerede mænd på projektet på H.C. Ørstedsværket i to år, hvor kedler og andre ståldele er skåret i dele med flammeskærer, og isolering og bygningsdele er nedbrudt. I alt er 6.500 ton materialer fjernet over de to år. Selve bygningen er bevaret.

Ifølge Kingo Karlsens entrepriseleder på stedet, Bent Kjeldsen, er der sket en markant forbedring af arbejdsmiljøet ved denne type opgaver efter deres investering i sugerne fra Camfil. Kingo Karlsen råder i dag over adskillige miljø- og modulsugere.


Publiceret 23. januar 2019