Københavns lufthavn

Københavns lufthavn løser fugtproblemer med dråbefang

Publiceret 26. september 2022

Københavns Lufthavn blev grundlagt i 1925 og var dermed en af de første kommercielle lufthavne i verden. De tidlige år var præget af pionerånd, og samtidig var flyrejser stadig forbeholdt de mest privilegerede.

Siden da har både den kommercielle flybranche og Københavns Lufthavn gennemgået en enorm udvikling. En udvikling, hvor Københavns Lufthavn til stadighed ligger langt fremme, og i 2018 satte rekord med 30,3 millioner passagerer.

Fokus på luftfiltrering

Det er en udfordring for alle lufthavne, at store mængder udendørsluft trænger ind i terminaler og andre bygninger – luft, som ofte er fyldt med farlige partikler og gasser. Kilden til forureningen er både flyene og de køretøjer, der anvendes til at understøtte driften af luftfarten.

Københavns Lufthavn arbejder målrettet for at beskytte helbredet for de flyrejsende og for lufthavnens mange tusinde medarbejdere. Der er afsat betydelige ressourcer til at bortventilere udstødningsgasser og anden luftforurening.

Til dette formål har man installeret ventilationssystem med 2-trins-filtrering bestående af ePM1 60% (F7) posefiltre til partikelfiltrering og molekylære filtre til molekylær filtrering (kulfiltrering).

Det ser ud til at løsningen virker perfekt, og det sparer tid og penge for os. Derfor har vi også valgt samme løsning til de andre anlæg.

Mangeårigt samarbejde

Camfil A/S har et mangeårigt og rigtig godt samarbejde med Københavns Lufthavn, hvor man forsyner ventilationen med Camfils udvalgte filtre.

Det var derfor også Camfil, der blev kontaktet, da medarbejderne fra Klima Teknisk Gruppe ved Københavns Lufthavn opdagede fugtproblemer i et specifikt ventilationsanlæg.

Ventilationsanlægget er installeret ud mod Øresund, hvor to luftindtag er lavtsiddende og østvendte. Slagregn og saltvand trænger derfor ind i anlægget og gør både ventilationsfiltre og selve anlægget fugtige. Resultatet er dermed, at de våde filtre ofte skal skiftes og det salte vand i anlægget ødelægger bundpladen i anlægget, hvilket selvfølgelig er en uønsket ekstraudgift på udstyr og tidsforbrug.

Camfils CamVane dråbefang set udefra.

Løsningen

Løsningen blev Camfils CamVane dråbefang, der er designet til at beskytte ventilationsanlæg og -kanaler. Dråbefanget blev installeret i luftindtaget, hvor det effektivt fanger og udleder vanddråber fra luftstrømmen og dermed beskytter det dyre udstyr samtidig med, at det lave støjniveau og lave tryktab over ventilationsfiltrene opretholdes.

Før installation af CamVane var det nødvendigt at skifte bundpladen efter 2 år pga. rust og korrosion. Dråbefanget har været installeret i over 3 år og har klart bevist, at det stopper vandet i at trænge ind i anlægget, og derved korroderes bundpladen i anlægget ikke længere og filtrene skal ikke skiftes på grund af fugt. Det gode resultat har derfor foranlediget i, at Københavns Lufthavn har investeret i tre ekstra CamVane dråbefang til to andre problematiske anlæg.

Christian Andersen fra Klima Teknisk Gruppe ved Københavns Lufthavn udtaler, ”det ser ud til at løsningen virker perfekt, og det sparer tid og penge for os. Derfor har vi også valgt samme løsning til de andre anlæg”.