Tönnies kødforarbejdningsanlæg - forbedrer luftkvaliteten på rette sted

Bedre produktionsbetingelser og større medarbejdertrivsel

UDFORDRINGEN

I kødforarbejdningsindustrien er der et stort fokus på ventilationsteknologi til forebyggelse af virusudbrud. På grund af manglende ventilationsstandarder i industrien er der meget lidt vejledning at hente i forhold til, hvad der bør opfattes som krav til ren luft på et produktionsanlæg. Forskning har vist, at recirkulation af luft på et produktionsanlæg kan medføre spredning af skadelige vira. Forskningsresultaterne viste, at virusset kan forblive i luften i op til 3 timer i områder, hvor der er dårlig ventilation. På dette produktionsanlæg er der behov for, at der bliver tilført en passende mængde luft til produktionsområdet. 

Endvidere er det nødvendigt at holde en temperatur på 6-10°C, hvilket styres af ventilationsanlægget. Rummet anvendte recirkuleret luft, hvilket betød at luften fra nogle områder blev genbrugt i andre områder. Dette type system bruges ofte, fordi det bidrager til et lavere energiforbrug, men det kan have negative konsekvenser, hvis der ikke er passende filtrering, hvor - i dette tilfælde - vira kan spredes rundt i en bygning. 

Under viruspandemien var det nødvendigt at gøre noget ved dette system, og der var behov for en afbalanceret hygiejnetilgang. Camfils udfordring bestod i at skabe en løsning, der sikrede, at den rene luft, der blev tilført til produktionsanlægget, ville beskytte medarbejdernes helbred og samtidig optimere de energibesparende tiltag, der allerede var blevet iværksat.

Om TÖNNIES GROUP
Tönnies Group er en globalt kødforarbejdningsvirksomhed, der producerer kvalitetskød. Den internationale virksomhed opererer i otte divisioner, har cirka 16.500 medarbejdere og genererede i 2018 en årlig omsætning på EUR 6,65 mia.

LØSNINGEN

  • CC 6000 luftrensere, udstyret med H14 HEPA-filtre (renrumsstandarder), fritstående 
  • CC 2000 luftrensere, udstyret med H14 HEPA-filtre (renrumsstandarder), fritstående og vægmonterede 

Ud over de generelle forholdsregler man er nødt til at tage under en pandemi – som f.eks. beskyttende ansigtsmasker, social afstand og adskilte arbejdspladser – ønskede virksomheden at fokusere på at forbedre luftkvaliteten indenfor og på, hvad den kan gøre for at beskytte sine medarbejdere. Virksomheder, der forarbejder kød, har behov for ren luft for at reducere niveauet af partikler på fabrikken. Både for at forbedre betingelserne i produktionsområderne og for at beskytte mod spredning af luftbårne vira. Grunden til dette er, at vira flytter sig ved hjælp af luftbårne partikler, og ved at fjerne partikler i luften reduceres risici.

Det blev foreslået at installere højeffektive luftfiltre/-rensere for at sikre, at luften blev renset til de påkrævede standarder. Højeffektive filtre ville hjælpe med at opfange de luftbårne vira som fx COVID-19 og sikre, at det anvendte ventilationssystem ville have reduceret risiciene. Som løsning kunne Camfil tilbyde CC6000 og CC 2000 luftrensere, der er udstyret med H14 HEPA-filtre. Efter udviklingen af det tekniske setup og monteringen af de patenterede luftrensere udførte et team af eksperter, inklusive  professionelle hygiejneeksperter og læger fra et velrenommeret universitet, over flere dage en række tests på stedet ved hjælp af kold røg og partikelmålinger. Systemerne blev monteret på væg og loft for at sikre en god luftstrømning og en jævn luftfordeling hen over produktionsarealet. 

TESTRESULTATER: Kort efter, at der blev tændt for luftrenserne, var niveauet af partikler mere end halveret (se graf nedenfor).

RESULTATER

Brugen af Camfils luftrensere har i tilstrækkelig grad fjernet luftbårne mikrober og partikler fra den indendørs luft for at sikre et sikkert produktionsmiljø for både de involverede medarbejdere og processer. Testene viste, at luftrenserne som en del af pandemiforebyggelsesplanen havde en både pålidelig og optimal effektivitet. Systemet gjorde det muligt for produktionsanlægget at genoptage driften igen uden risiko for smitteoverførsel.

PROSAFE-CERTIFIKAT

Med luftfilterprodukter med ProSafe-logoet kan man være sikker på en garanteret effektivitet takket være anvendelse af materialer af høj kvalitet, der giver en maksimal processikkerhed. ProSafe er endvidere fuldt sporbar, for så vidt angår kontrol af materialer og processer.

PROSAFE – FORDELENE KORT FORTALT

  • Lever op til BRC Global Food Safety Standard 8.0
  • Biologisk modstandsdygtighed og antimikrobiel vækst – ISO846-testet
  • Fødevaresikkerhed – EG 1935/2004
  • Hygiejnisk ventilation og IAQ-garanteret – lever op til VDI 6022

 

"Hygiejne er særligt vigtigt i kødindustrien. Her er det især væsentligt at rense den indendørs luft ved hjælp af passende, højeffektive filtre for at beskytte medarbejdere, processer og produkter. CC 6000- og CC 2000-luftrensere, der er udstyret med ProSafe HEPA H14-filtre, sikrer ren luft og med det et lavt energiforbrug." - Dirk Leinweber, Director Sales & Marketing, Camfil GmbH

Publiceret 24. september 2020