Ako môžeme pomôcť
Podpora našich zákazníkov v trvalo udržateľnom rozvoji

Ako môžeme pomôcť našim zákazníkom byť udržateľní?

Zaviazali sme sa udržiavať a posilňovať naše partnerstvo so zázakníkmi, ktoré je založené na dôverei. Dosahujeme to dodržiavaním najvyšších štandardov obchodnej etiky, od rešpektovania duševného vlastníctva až po spravodlivú hospodársku súťaž a transparentnosť v obchodných záležitostiach. Všetky tieto zásady sú obsiahnuté v našom kódexe správania a vzťahujú sa na všetky pobočky spoločnosti Camfil.

Ekologické produkty

Naše výrobky čistia vzduch s maximálnou účinnosťou a najnižšou možnou spotrebou energie. Majú dlhšiu životnosť a nižšie náklady na údržbu a likvidáciu. Naši zákazníci tak majú nižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO), čo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju - úspory energie, znížená uhlíková stopa a menej odpadu.

Klasifikačný systém vzduchových filtrov

Kupujúci vzduchových filtrov v Európe si vďaka zavedeniu nového, objektívneho programu klasifikácie energie Eurovent Certita Certification ľahšie vyberú ten správny vzduchový filter s najnižšou spotrebou energie a najvyššou účinnosťou. V súčasnosti je možné všetky vzduchové filtre hodnotiť od A + do E, kde A + znamená najnižšiu spotrebu energie a E najvyššiu.

Udržateľné budovy

Systémy ekologickej klasifikácie budov, ako sú LEED - a metódy posudzovania trvalej udržateľnosti, ako je BREEAM, umožňujú tým, ktorí vlastnia budovy alebo dodávajú ich, spravujú či používajú, dosiahnuť stanovené ciele v oblasti udržateľnosti. Budovy a zariadenia sú vždy dlhodobou investíciou, pričom systémy HVAC predstavujú až 50% prevádzkových nákladov, z čoho 30% predstavuje filtrácia vzduchu.