CityPleat

Prémiový predfilter s médiami na odstránenie pevných a plynných kontaminantov v jednom filtračnom stupni. Môže sa použiť v existujúcich zariadeniach na odstránenie nízkych koncentrácií väčšiny vonkajších a vnútorných znečisťujúcich látok.

  • Princíp „2-v-1“ Kombinovaná filtrácia pevných častíc a molekúl
  • Rýchla a dynamická adsorpcia (RAD)
  • 100% spáliteľnosť
  • Ľahký a čistý
  • Môže sa použiť ako aktualizácia do existujúcej inštalácie
  • ICON6 Molecular
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON37 ISO10121
ISO hodnotenie ISO 16890 Filtračná trieda EN779 ISO 10121 Ozone ISO 10121 NO₂ ISO 10121 SO₂ ISO 10121 Toluene Šírka (mm) Výška (mm) Hĺbka (mm) Prietok vzduchu (m3/h) Počiatočná tlaková strata (Pa)
Coarse 65% G4 LD 55 vLD 50 vLD 30 LD 75 289 594 44 1700 140
Coarse 65% G4 LD 55 vLD 50 vLD 30 LD 75 594 594 44 3400 140
Coarse 65% G4 LD 60 vLD 55 vLD 25 LD 70 594 594 95 3400 125
Coarse 65% G4 LD 60 vLD 55 vLD 25 LD 70 289 594 95 1700 125
Coarse 65% G4 HD 60 LD 65 vLD 35 MD 70 594 594 95 3400 90
Coarse 65% G4 HD 60 LD 65 vLD 35 MD 70 289 594 95 1700 90

Technické údaje/parametre

Aplikácia
Kombinovaná filtrácia na dosiahnutie predfiltrácie častíc a kontroly nízkoúrovňových plynných znečisťujúcich látok. Typické aplikácie zahŕňajú zlepšenie IAQ v budovách v centre mesta, nákupných centrách a iných verejných budovách.
Rám
Pevná vodeodolný kartón
Médium
Syntetika/Aktivovaný uhlík
Max Teplota (°C)
50ºC
Relatívna vlhkosť
30% - 70%
Max. konečná tlaková strata, EN 13053
Počiatočná tlaková strata + 50 Pa alebo počiatočná tlaková strata x3 (podľa toho, ktorá hodnota je nižšia)
Štandardné rozmery
Predné rozmery filtra podľa EN 15805
Možnosti inštalácie
K dispozícií sú predné a bočné prístupové nástavce a rámy
Max. prietok vzduchu
1,25 x nominálny prietok
Max. konečná tlaková strata
250 Pa

Súvisiace produkty